PL EN
REVIEW PAPER
SELECTED TECHNIQUES USED BY TERRORISTS
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2016-11-07
 
 
SBN 2016;10(2): 161-175
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents selected techniques and motives used in terrorist activities. The escalation of terrorist threats increases the involvement of security services, and also contributes to the development of more and more effective solutions. The essence of the activities of terrorist organizations and the ways of exerting influence on state governments were presented. Moreover, an attempt was made to characterize the attack preparation process by referring to the techniques used by terrorists.
 
REFERENCES (16)
1.
Adamski J., Nowe technologie w służbie terrorystów, TRIO, Warszawa 2007.
 
2.
Crenshaw M., Suicide terrorism in comparative perspective, [w:] Countering SuicideTerrorism. An International Conference, The International Policy Institute for CounterTerrorismat the Interdisciplinary Center, Herzliya 2001.
 
3.
Cymerski J., Terroryzm a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, Rytm, Warszawa2013.
 
4.
Durkheim É., Samobójstwo, Studium z socjologii, przeł. K. Wakar, Oficyna Naukowa,Warszawa 2011.
 
5.
Internetowy biuletyn, Centrum badań nad terroryzmem i kwartalnik e-studia nadBezpieczeństwem i terroryzmem, nr 9, wrzesień 2012, www.e-terroryzm.pl.
 
6.
Jałoszyński K., Współczesny wymiar antyterroryzmu, TRIO, Warszawa 2008.
 
7.
Jasiński A., Architektura w czasach terroryzmu, Miasto – Przestrzeń publiczna – Budynek,Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013.
 
8.
Lachow I, Richardson C., Terrorist use of the internet. The real story, [online].[w:] http://www.dtic.mil/cgibin/Get....
 
9.
Liedel K., Piasecka P., Ochrona obywateli i instytucji publicznych przed atakami terroryzmui przemocy – Zarys wiedzy o terroryzmie, MSWiA, Warszawa 2007.
 
10.
Makara-Studzińska M., Wybrane zagadnienia z suicydologii, Wydział Filozofii i SocjologiiUMCS, Lublin 2001.
 
11.
Nowacki G., Krysiuk C., Nowe trendy współczesnego terroryzmu, „Logistyka” 6.2014.
 
12.
Pniak S., Wybrane technologie w zwalczaniu terroryzmu, „Zeszyty Naukowe RuchuStudenckiego” WSOWL, nr 2/2015 Wrocław.
 
13.
Riedel K., Piasecka P., Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych, Elementyedukacji antyterrorystycznej, TRIO, Warszawa 2007.
 
14.
Sadowski M., Dżihad – święta wojna w islamie, Artykuły i rozprawy. [online]. [w:]http://www.abw.gov.pl/download....
 
15.
Stelmach J., Rola negocjacji w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych z udziałem sprawców,działających w zorganizowanych grupach i związkach przestępczych, „Zeszyty NaukoweWSOWL”, nr 4 (170) 2013, Wrocław 2013.
 
16.
Sztucki J., Gąsior M., Zając G., Szczelina M., Zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwacywilnego. Skrypt dydaktyczny, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydawnictwo Naukowe,Wrocław 2011.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top