PL EN
REVIEW PAPER
ON THE CIVILIZATIONAL SIGNIFICANCE OF CERTAIN DANGEROUS INVENTIONS
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2011-10-03
 
 
SBN 2011;2(2): 199-213
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the influence of science and technology on the shaping of a culture appropriate to the history of society, the transformations of which depended on inventiveness, also dependent on military emulation. The development and increase of knowledge, appropriate for individual social formations, illustrated in more and more excellent technologies facilitating learning about reality, shaped the appropriate worldview, morality and customs of people. The feedback between the spheres of creativity (science, art, etc.) and production (satisfaction of human needs) and institutions aimed at building conditions conducive to economic freedom (i.e. in the general plan of independence from the natural environment) became the most characteristic tendency describing the progress of civilization in at all.
 
REFERENCES (37)
1.
R. Aron, Pokój i wojna między narodami, przeł. A. Mielczarek, Centrum im. Adama Smitha, Warszawa 1995.
 
2.
H. Le Chatalier, Filozofia systemu Taylora, przedm. K. Adamiecki, Warszawa 1926.
 
3.
K. Clausewitz, O wojnie, t. 1-3. przeł. A. Cichowicz i L. Koc, Wydawnictwo MON, Warszawa 1958 (pierwsze wydanie: Berlin 1832-1834).
 
4.
V. Davis-Hanson, The Western Way of War, Trench & Tribner, London 1992.
 
5.
D. Engels, Alexander the Great and Logistics of the Macedonian Army, University of California Press, Berkeley 1978.
 
6.
K. Gawlikowski, Chiny wobec Europy. Reformy wojskowe XIX wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979.
 
7.
W. Harris, War and Imperialism in Republican Rome, UK: Oxford University Press, Oxford 1979.
 
8.
T. Hobbes, Lewiatan, przeł. Cz. Znamierowski, PWN, Warszawa 1954.
 
9.
S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. H. Jankowska, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 1997.
 
10.
Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo Rei Socialis, Druk DPZ 25/88, Warszawa 1988.
 
11.
I. Kant, Przypuszczalny początek ludzkiej historii i inne pisma historiozoficzne, przeł. M. Żelazny i in., Wydawnictwo Comer, Toruń 1995.
 
12.
J. Keegan, Historia wojen, przeł. G. Woźniak, Książka i Wiedza, Warszawa 1998.
 
13.
L. Keppie, The Making of the Roman Army, Collins, London 1984.
 
14.
J. Kozielecki, Człowiek wielowymiarowy, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1996.
 
15.
Z. Kuderowicz, Filozofia o szansach pokoju. Problem wojny i pokoju w filozofii XX wieku, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1995.
 
16.
C. Levi-Strauss, Smutek tropików, PWN, Warszawa 1964.
 
17.
M. Mead, Cooperation and Competition Among Primitive Peoples, Beacon, Boston 1961.
 
18.
de La J. Mettrie, Człowiek–maszyna, PWN, Warszawa 1964.
 
19.
M. Michalik, Wojna i ludobójstwo – paradoks współczesnej cywilizacji, (w:) Wyzwania moralne XXI wieku, red. M. Michalik, Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji, Warszawa 2000.
 
20.
K. Minogue, Polityka. Bardzo krótkie wprowadzenie, przeł. M. Tabin, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997.
 
21.
J. Monod, Konieczność i przypadek, PWN, Warszawa 1973.
 
22.
N. Postman, Triumf techniki nad kulturą, Technopol, Warszawa 1995.
 
23.
H. Promieńska, Trzy modele diagnostyki i terapii zaburzeń cywilizacyjnych i moralnych ludzkości, (w:) Wyzwania moralne XXI wieku. Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji (10-11 września 1999 r.), red. M. Michalik, Wydawnictwo PWSBiA, Warszawa 2000.
 
24.
E. Razin, Historia sztuki wojennej, t. 1, przeł. I. Bukowski, Wydawnictwo MON, Warszawa 1958.
 
25.
B. Russell, Fact and Fiction, Routledge, London–New York 1961.
 
26.
H. Skolimowski, Nadzieja matką mądrych, KiW, Warszawa 1989.
 
27.
A. Stanowski, Zagrożenia tożsamości człowieka, (w:) Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości, red. T. Styczeń, SDS, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1987.
 
28.
A. Synowiecki, Technika a kultura, (w:) „Człowiek i przyroda”, 1985, nr 2.
 
29.
Z. Szawarski, Rozmowy o etyce, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987.
 
30.
J. Świniarski, O naturze bezpieczeństwa. Prolegomena do zagadnień ogólnych, Wydawnictwo ULMAK, Warszawa–Pruszków 1997.
 
31.
F.W. Taylor, The Principles of Scientific Management (Zasady naukowego zarządzania), USA, 1911.
 
32.
G. Tinder, Myślenie polityczne. Odwieczne pytania, PWN, Warszawa 1995.
 
33.
P. Vardy, P. Grosch, Etyka, przeł. J. Łoziński, Zysk i S-ka, Poznań 1995.
 
34.
G. Watson, The Roman Soldier, Allen & Unwin, London 1985.
 
35.
L. Wyszczelski, Historia myśli wojskowej, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000.
 
36.
J.Z. Young, Programy mózgu, Warszawa 1984.
 
37.
S. Zięba, Rozwój mechanistycznej koncepcji życia w piśmiennictwie francuskim XX wieku, KUL, Lublin 1986.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top