PL EN
REVIEW PAPER
ASSESSMENT OF THE ELEMENTS OF POLAND'S ECONOMIC AND DEFENSE POTENTIAL AND THREATS NEIGHBORS BEFORE THE SECOND WORLD WAR AS VIEWED BY EUGENIUSZ KWIATKOWSKI
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2011-12-01
 
 
SBN 2011;1(1): 423-437
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Eugeniusz Felicjan Kwiatkowski lived in the years 1888-1974. He performed numerous managerial and public functions: in 1926-1930, minister of industry and trade; in the years 1935-1939 deputy prime minister and minister of the treasury; in the years 1945-1947 he was the head of the Government Delegation for Coastal Affairs. He was always guided by the guiding idea of providing Poland with conditions for sustainable economic development and preserving its independence and strengthening its position in the international arena. He had the characteristics of an economic activist and statesman, he was distinguished by great knowledge and a rich personality. Taking into account the socio-economic effects of the First World War and Poland's regaining independence, E. Kwiatkowski analyzed and assessed selected factors of power, the geopolitical position of Poland in the interwar period, Poland's relations with its neighbors and the appropriateness of the choice of allies. The correctness of these assessments was verified in the course of the war campaign in September 1939.
 
REFERENCES (19)
1.
E. Kwiatkowski, Dysproporcje. Rzecz o Polsce przeszłej i obecnej, Kraków 1932.
 
2.
E. Kwiatkowski, Fizyka gospodarczo-polityczna Polski, ,,Przemysł i Handel” 1918--1928.
 
3.
E. Kwiatkowski, Gospodarstwo Polski na przełomie 1936/1937r. Przemówienie naplenum Sejmu w dn. 01.12.1936 r., Warszawa 1936.
 
4.
E. Kwiatkowski, Istotne założenia w walce o nowy ustrój, Warszawa 1930.
 
5.
E. Kwiatkowski, Kryzys współczesny i zagadnienie odbudowy życia gospodarczego,Warszawa 1935.
 
6.
E. Kwiatkowski, Naród swej armii i sobie. Przemówienie pana wicepremiera i ministraskarbu inż. E. Kwiatkowskiego wygłoszone na posiedzeniu Ogólnopolskiego Komitetu Po-życzki Obrony Przeciwlotniczej w dn. 01.04.1939 r., ,,Polska Gospodarcza” 1939, nr 14.
 
7.
E. Kwiatkowski, Pięć tez gospodarczych nowej Polski, Katowice–Wrocław 1947.
 
8.
E. Kwiatkowski, Polska na morzu. Odczyt wygłoszony w auli Uniwersytetu Poznańskiegow dn. 02.12.1928 r., Warszawa 1928.
 
9.
E. Kwiatkowski, Polsko-gdańskie blaski i cienie, ,,Polska” 1969, nr 7.
 
10.
E. Kwiatkowski, Postęp gospodarczy Polski, Warszawa 1928.
 
11.
E. Kwiatkowski, Przez odrodzenie polityczne do powodzenia gospodarczego Polski.Odczyt wygłoszony przez pana wicepremiera i ministra skarbu E. Kwiatkowskiego nazebraniu OZN w Katowicach w dn. 24.04.1938 r., Katowice 1938.
 
12.
E. Kwiatkowski, Przez zjednoczenie ku potężnej Polsce. Przemówienie wygłoszonew dn. 16.10.1938 r. w Katowicach na zebraniu zorganizowanym przez okręg śląski OZN,Warszawa 1938.
 
13.
E. Kwiatkowski, Przemówienie pana wicepremiera i ministra skarbu inż. E. Kwiatkowskiego wygłoszone przez radio dn. 15.10.1935 r., ,,Polska Gospodarcza” 1935, nr 42.
 
14.
E. Kwiatkowski, Przemówienie pana wicepremiera i ministra skarbu inż. E. Kwiatkowskiego w Sejmie wygłoszone na posiedzeniu specjalnej komisji dla spraw pełnomocnictww dn. 25.10.1935r., ,,Polska Gospodarcza” 1935, nr 44.
 
15.
E. Kwiatkowski, Przemówienie pana wicepremiera i ministra skarbu E. Kwiatkowskiegow komisji budżetowej Senatu wygłoszone w dn. 25.02.1938 r., ,,Polska Gospodarcza” 1938,nr 10.
 
16.
E. Kwiatkowski, Śląsk i Pomorze. Przemówienie pana ministra przemysłu i handlu inż.E. Kwiatkowskiego w dn. 08.11.1930r., ,,Polska Gospodarcza” 1930, nr 37.
 
17.
E. Kwiatkowski, U narodzin Polski morskiej, ,,Polska” 1968, nr 11.
 
18.
E. Kwiatkowski, W walce z teraźniejszością o lepszą przyszłość gospodarczą, Warszawa1935.
 
19.
E. Kwiatkowski, Zarys dziejów gospodarczych świata, cz. 1, Od starożytności do wybuchuwielkiej rewolucji francuskiej, Warszawa 1947.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top