PL EN
REVIEW PAPER
PREVENTION IN THE FIELD OF COUNTERACTING PATHOLOGY IN THE CANDIDATE EDUCATION SYSTEM OF THE MILITARY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2011-12-01
 
 
SBN 2011;1(1): 411-421
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the issues covered by the subject of psychology in the training program for cadets of the Military University of Technology in Warsaw, in particular the issues of prejudice, discrimination and assertiveness. A modern soldier performs tasks in a multicultural environment. The military is no longer a gender-homogeneous group. In this context, the issue of eliminating prejudices and discrimination becomes particularly important. Assertiveness competences enable better interpersonal communication and prevent conflicts in social relations. Higher education of the military should take these threads into account, as is done today.
 
REFERENCES (18)
1.
A. Borowski, Dezintegracja społeczna funkcjonariuszy więziennictwa (w:), J. Maciejewski, W. Nowosielski, (red.), Tożsamość społeczna grup dyspozycyjnych, Wyd. Uniw.Wrocławskiego, Wrocław 2009.
 
2.
S. Carpenter, Rasista mimo woli (w:), „Charaktery”, nr 1/2009.
 
3.
R.J. Crisp, R.N. Turner, Psychologia społeczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa2009.
 
4.
B. Czuba, Molestowanie seksualne w wojsku, „Kwartalnik Bellona” nr 3/2010.
 
5.
B. Czuba, Znaczenie inteligencji emocjonalnej oraz strategii radzenia sobie z problemamiw procesie doskonalenia kompetencji osobistych i zawodowych żołnierzy (w:), Edukacja w Si-łach Zbrojnych RP w dobie profesjonalizacji, W. Horyń, K. Klupa, L. Wełyczko (red.), Wyd.Wyższej Szkoły Ofcerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, Wrocław 2010.
 
6.
K. Dojwa, J. Maciejewski (red.), Kobiety w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa,Wyd. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław 2007.
 
7.
A. Giddens, Socjologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 
8.
M. Iwanek, Mobbing – nowe niebezpieczne zjawisko w organizacjach (w:), K. Dojwa,J. Maciejewski (red.), Kobiety w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa, Wyd. Uniw.Wrocławskiego, Wrocław 2007.
 
9.
M. Król-Fijewska, Stanowczo, łagodnie, bez lęku, Wyd. WAB, Warszawa 2007.
 
10.
J. Maciejewski, M. Bodziany, K. Dojwa (red.), Grupy dyspozycyjne w obliczu WielkiejZmiany, Wyd. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław 2010.
 
11.
J. Maciejewski, W. Nowosielski, (red.), Tożsamość społeczna grup dyspozycyjnych,Wyd. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław 2009.
 
12.
N. Maliszewski, Cień uprzedzeń (w:), „Charaktery”, nr 1/2009.
 
13.
M. Miszczak (red.), Nowoczesne systemy zarządzania, Wyd. Wojskowa AkademiaTechniczna, Warszawa 2010.
 
14.
M. Pawlęga (red.), Przeciwdziałanie dyskryminacji. Pakiet edukacyjny dla trenereki trenerów, Wyd. Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Warszawa 2005.
 
15.
J. Tarapata, Stres w miejscu pracy – jego przyczyny i negatywne konsekwencje dla pracowników (w:) M. Miszczak (red.), Nowoczesne systemy zarządzania, Wyd. WojskowaAkademia Techniczna, Warszawa 2010.
 
16.
P. Żuk, Narkomania w wojsku polskim. Kontekst socjologiczny (w:) J. Maciejewski,M. Bodziany, K. Dojwa (red.), Grupy dyspozycyjne w obliczu Wielkiej Zmiany, Wyd.Uniw. Wrocławskiego, Wrocław 2010.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top