PL EN
REVIEW PAPER
EVALUATION OF THE PREPARATION OF THE RESCUE SYSTEM TO COUNTERACTING EPIDEMICS ON THE EXAMPLE OF COVID-19
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2020-12-12
 
 
SBN 2020;18(2): 45-57
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of article is to evaluate of the emergency management system in the context of COVID-19. A topic about rescue system was chosen due to the symptoms of failure of entities responsible for the health safety of the society. The pandemic revealed systemic deficiencies that had not been normalized during the previous years. The rescue system is not only medical rescue, but also other specialized components such as: Police, State and Volunteer Fire Brigades and Emergency Call Centers responsible for handling reports sent to numbers 112, 997, 998. During of the work, the existing scientific achievements and media reports were used. as well as the author's personal experience of working on the 112 emergency number. The work is the starting point for further research on the rescue system. Conclusions on the subject matter are of a utilitarian nature and should be used in the debate on the financing and reorganization of the rescue system in Poland.
 
REFERENCES (15)
1.
Hac, P., 2020. Współdziałanie wybranych podmiotów bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce w warunkach epidemii Covid-19 – znaczenie oraz wyzwania. [W:] Wiedza Obronna, Vol. 272, No. 3.
 
2.
Januszewski, A., 2011. Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Zintegrowane systemy transakcyjne. Tom 1, Warszawa: PWN.
 
3.
Leszczyński, L., 2008. System ratownictwa – nowe spojrzenie. [W:] Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza.
 
4.
Mirvis, P. H., 2020. Reflections: US Coronavirus Crisis Management-Learning From Failure Janurary-April 2020. Journal of Change Management, 20:4, 285.
 
5.
Romańczuk, M., 2018. Prawne aspekty ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego w Polsce. [W:] Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka, nr 2.
 
6.
Sienkiewicz, P., 1983. Inżynieria systemów. Warszawa: MON.
 
7.
Sienkiewicz, P., 2020. Badania systemowe w naukach o bezpieczeństwie. [W:] A. Glen (red.), Jednoczenie wiedzy w naukach o bezpieczeństwie. Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny.
 
8.
Skrabacz, A., 2004. Ratownictwo w III RP. Ogólna charakterystyka. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 
9.
Trombski, M., Kosowski, B., (red.), 2010. Współczesny wymiar bezpieczeństwa w aspekcie zmienności zagrożeń. Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy.
 
10.
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1635 z późn. zm.).
 
11.
Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2012 r. poz. 892 z późn. zm.).
 
12.
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2195.
 
13.
Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 961 z późn. zm.).
 
14.
Wawrzusiszyn, A., 2015. Bezpieczeństwo. Strategia. System. Teoria i praktyka w zakresie. Warszawa: Difin SA.
 
15.
Zwęgliński, T., Radkowski, R., 2020. Jednostki ochrony przeciwpożarowej podczas epidemii Covid-19. Funkcjonowanie i zadania w pierwszych miesiącach aktywności wirusa SARS-CoV-2. [W:] Zeszyty Naukowe SGSP 2020, Nr 76/4/2020.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top