PL EN
REVIEW PAPER
COORDINATION AND OPERATION NATIONAL EMERGENCY AND FIRE SYSTEM IN POLAND
 
 
More details
Hide details
1
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 
 
Publication date: 2020-12-12
 
 
SBN 2020;18(2): 35-43
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of this paper is to present the coordination of the operation of the national rescue and firefighting system in Poland as an integral part of the organization of the internal security of the state. This system brings together fire protection units and other services, inspections and guards. The national emergency and fire system executes tasks in situations of extraordinary threats to people or environment that constitute a significant element of the civil protection system. This system ensures development of actions, effectiveness and efficiency of the measures and forces employed for executing both simple and uncomplicated tasks as well as full-scale and long-lasting actions. The system also ensures transparency of giving commands and orders as well as compatibility of actions and equipment in various rescue activities along with high operational readiness and efficiency of rescue entities that are in the system as well. In the presented article, the Author aims to answer the following question: How does the coordination process of the national rescue and firefighting system in Poland enable the implementation of basic rescue tasks, adjusting them to the specificity and type of events, natural disasters?
 
REFERENCES (17)
1.
Ciećkiewicz, J., 2010. Ratownictwo medyczne. Wrocław.
 
2.
Kaczmarczyk, B., 2012. Edukacja dla bezpieczeństwa. Bielsko-Biała: Wyd. Wyższa Szkoła Administracji.
 
3.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm).
 
4.
Wiśniewski, B., Mika, J. (red.), 2010. Podstawowe obszary współdziałania Policji Rzeczypospolitej Polskie oraz policji Republiki Czech w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń dla ludzi i środowiska. Bielsko-Biała.
 
5.
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U. Nr 209, poz. 1382).
 
6.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1319).
 
7.
Schroeder, M., Płotnica, M., Żuber, J., 1999. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w systemie bezpieczeństwa państwa. Warszawa: KG, PSP, KCKR.
 
8.
Sienkiewicz, P., 1983. Inżynieria systemów. Warszawa: MON.
 
9.
Sienkiewicz, P., 1979. Teoria efektywność systemów kierowania. T. 1, Wstęp do systemologii, Warszawa.
 
10.
Skoczylas, J., 2004. Prawo ratownicze. Warszawa.
 
11.
Dubisz, S., 2003. Uniwersalny słownik języka polskiego. Warszawa.
 
12.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 869).
 
13.
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 114, poz. 946).
 
14.
Wawrzusiszyn, A., 2015. Bezpieczeństwo. Strategia. System. Teoria i praktyka w zarysie, Warszawa: Wyd. Difin.
 
15.
Wiśniewski, B., Zalewski, S., 2006. Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej. Bielsko-Biała.
 
16.
Osierda, A., Wiśniewski, B., 2008. Współpraca służb porządku publicznego z administracją rządową i samorządową, red.. Bielsko-Biała: Wyd. Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej.
 
17.
Lidwa, W., (red.), 2015. Zarządzanie kryzysowe. Warszawa: Wyd. AON.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top