PL EN
REVIEW PAPER
ORGANIZATION OF NORMALIZATION ACTIVITIES RELATED TO STATE DEFENSE AND SECURITY
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2013-12-01
 
 
SBN 2013;4(1): 131-140
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article contains a short description of the legal documents defining the rules for the organization and conduct of standardization related to state defense and security, in particular by the standardization service of the Minister of National Defense. The possibility of conducting standardization work in this area by other interested ministers was also referred to. The leading role of the Polish Committee for Standardization as a coordinator of this activity was also emphasized, with particular emphasis on organizing work in the field of developing Polish Standards by Technical Committees in the field of "Military Defense" marked with the PN-V symbol.
 
REFERENCES (5)
1.
Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji oraz akty i dokumenty wykonawcze do ustawy.
 
2.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa (Dz.U. Nr 239, poz.2038).
 
3.
http://www.wcnjk.wp.mil.pl/pl/... - zakładka „normalizacja” – 15.06.2013 r.
 
4.
http://www.pkn. pl/obronnosc-i-bezpieczenstwo-powszechne-0 – 17.06.2013 r.
 
5.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top