PL EN
REVIEW PAPER
LOGISTIC ASPECTS OF CRISIS SITUATIONS
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2013-12-01
 
 
SBN 2013;4(1): 141-156
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article is intended to extend the content of the lectures on a similar topic with students of national security. It contains a praxeological interpretation of the essence of a crisis situation in relation to a situation of complete possibility, a forced situation and a critical situation. Subsequent considerations focused on the analysis of the necessary logistic resources in individual phases of crisis management. As a result, several unconventional methods of storing and distributing these resources were proposed.
 
REFERENCES (11)
1.
K. Ficoń, Logistyka kryzysowa: procedury, potrzeby, potencjał, Bel Studio, Warszawa2011.
 
2.
T. Kotarbiński, Prakseologia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1999.
 
3.
T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie. Zakład Naukowy im. Ossolińskich. PAN.Poznań 2000.
 
4.
E. i W. Nowak, Podstawy logistyki w sytuacjach kryzysowych z elementami zarządzanialogistycznego, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź–Warszawa 2009.
 
5.
J. Rogozińska-Mitrut, Podstawy zarządzania kryzysowego, Ofcyna Wyd. ASPRA,Warszawa 2010.
 
6.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590z późn. zm.).
 
7.
Wybór pism naukowych, Wydawnictwo De Agostini Polska Sp. z o.o., Warszawa 2002.
 
8.
Z. Ziembiński, Logika praktyczna, PWN, Warszawa 1990.
 
9.
http:// www.poznan.uw.gov.pl/czk/textZarzKryzys.
 
10.
www.pkn. pl/obronnosc-i-bezpieczenstwo-powszechne-0 – 17.06.2013 r.
 
11.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top