PL EN
REVIEW PAPER
THE ORGANIZATION AND EVOLUTION OF THE MODEL OF CRIMINAL LIABILITY FOR PARTICIPATION IN CRIMINAL ORGANIZATIONS IN POLISH LAW
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2013-12-01
 
 
SBN 2013;4(1): 157-175
 
KEYWORDS
ABSTRACT
As rightly noted by J. Makarewicz, criminal cooperation is a phenomenon as old as the crime itself. Sometimes it leads to the creation of a criminal organization. Then the criminal law reaction takes a special form. The study analyzes the genesis and evolution of the model of criminal liability for participation in criminal organizations in Polish law - from the Middle Ages to the present day. This analysis is carried out, among others, by to the conclusion that this model has not changed substantially since the adoption of the 1932 Penal Code. It is based on recognizing participation in a union (currently - also in an organized group) with a criminal purpose as a separate type of crime. In the course of implementing the European Council Framework Decision of June 13, 2002 on combating terrorism, the relevant provisions of Polish law were adapted to its requirements. As a consequence, Polish criminal law currently provides for (and defines) a terrorist offense that may also be the target of an organized group or criminal association. Thus, the law recognizes a link between terrorism and organized crime. Criminal liability for participation in an organized group or a criminal association is nowadays the most important criminal law instrument of combating organized crime.
 
REFERENCES (17)
1.
J. Bardach, Historia państwa i prawa Polski, t. I, Warszawa 1973.
 
2.
J. Bardach, M. Senkowska-Gluck (red.), Historia państwa i prawa Polski. T. III odrozbiorów do uwłaszczenia, Warszawa 1981.
 
3.
K. Buchała, P. Kardas, J. Majewski, W. Wróbel, Komentarz do ustawy o ochronieobrotu gospodarczego, Warszawa 1995.
 
4.
T. Cyprian, J. Sawicki, Prawo norymberskie. Bilans i perspektywy, Warszawa–Kraków1948.
 
5.
Z. Kaczmarczyk, B. Leśnodorski, Historia państwa i prawa Polski. T. II od połowyXV wieku do r. 1795, Warszawa 1971.
 
6.
Kodex kar głównych i poprawczych, Warszawa, w drukarni Kommissyi Rządowej Sprawiedliwości 1847.
 
7.
L. Kubicki, Zbrodnie wojenne w świetle prawa polskiego, Warszawa 1965.
 
8.
W. Maisel, Poznańskie prawo karne do końca XVI wieku, Poznań 1963.
 
9.
J. Makarewicz, Polskie prawo karne. Część ogólna, Lwów 1919.
 
10.
J. Makarewicz, Prawo karne. Wykład porównawczy z uwzględnieniem prawa obowią-zującego w Rzeczypospolitej Polskiej, Lwów–Warszawa 1924.
 
11.
W. Makowski (oprac.), Kodeks karny obowiązujący tymczasowo w RzeczypospoliotejPolskiej na ziemiach b. zaboru rosyjskiego, Warszawa 1922.
 
12.
I. Nowicka, M. Enerlich, Związek przestępczy lub grupa zorganizowana, „Jurysta”,1996, nr 4, s. 23-24.
 
13.
G. Rejman, Prawo karne w latach 1944-1956, „Studia Iuridica”, tom 22, Warszawa 1992.
 
14.
G. Rejman, Prawo stanu wyjątkowego i odpowiedzialność karna za jego wprowadzeniea praktyka, „Studia Iuridica”, tom 27, Warszawa 1995.
 
15.
K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 1989.
 
16.
J. Śliwowski, Kodeks karzący Królestwa Polskiego (1818 r.). Historia jego powstaniai próba krytycznej analizy, Warszawa 1958.
 
17.
L. Tyszkiewicz, Udział w związkach i zgromadzeniach przestępnych, (w:) dz. zb. podred.: I. Andrejewa, L. Kubickiego, J. Waszczyńskiego, System prawa karnego. Tom IV.Część 2. O przestępstwach w szczególności, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź1989.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top