PL EN
REVIEW PAPER
SPECIAL SERVICES IN THE MODERN STATE SYSTEM
 
More details
Hide details
1
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 
 
Publication date: 2013-12-01
 
 
SBN 2013;4(1): 177-199
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Secret services in a democratic state are an important element of state management. The article shows how they guarantee the security of our country and citizens. Their activities are important in ensuring the national political and social order, including in the fight against organized crime. The article specifies the scope of activities and competences of individual secret services currently operating in Poland. The legal framework in which they operate has also been taken into account. The history of these services was described to show how their role and activities changed in the interwar, World War II and post-war period.
 
REFERENCES (11)
1.
K. Brzechczyn, Władza a tajna policja polityczna. Próba modelu, „Przegląd Politologiczny”, nr 1-2, 1999 r.
 
2.
Z. Grzegorowski, Instytucja „służby specjalne” a rzeczywistość funkcjonowania pań-stwa polskiego. Wybrane zagadnienia, „Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość”, t. VIII,Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku 2011.
 
3.
E. Kaczyńska, D. Drewniak, Ochrana. Carska Policja Polityczna, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1993.
 
4.
M. Karpińska, Policje tajne w Królestwie Kongresowym, „Przegląd Historyczny”, Tom76, zeszyt 4, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1985.
 
5.
M. Mączyński, Policja Państwowa II Rzeczypospolitej. Organizacyjno-prawne podstawyfunkcjonowania, Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University, Kraków 1997.
 
6.
K. Mordaszewski, Proces kształtowania służb specjalnych w systemie bezpieczeństwaRzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2009, nr 1.
 
7.
G. Rydlewski, Kształt systemu instytucjonalnego bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce, (w:) Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, red. S. Sulowski,M. Brzeziński, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009.
 
8.
A. Sienkiewicz, Materiały do zagadnienia ucisku i walki społecznej. Teki archiwalne:materiały do dziejów walki społecznej i narodowo-wyzwoleńczej w XIX wieku, tom III,Wydawnictwo PWN, Warszawa 1974.
 
9.
Ł. Skoneczny, Rola Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w systemie bezpieczeństwaRzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2009, nr 1.
 
10.
K. Szwagrzyk (red.), Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 1: 1944--1956, Warszawa 2005.
 
11.
K. Turaliński, Wywiad gospodarczy i polityczny – metodyka, taktyka i źródła pozyskiwania informacji, Media Polskie, Radom 2011.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top