PL EN
REVIEW PAPER
POLITICAL AND DEFENSIVE CONDITIONS OF POLAND IN THE CONTEXT OF THE PARTICIPATION OF THE POLISH ARMY IN FOREIGN MISSIONS
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2013-12-01
 
 
SBN 2013;4(1): 202-214
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the basic conditions of state security and the assumptions resulting from defense pragmatics and the participation of the Polish army in individual contingents and foreign missions. By showing the different types and importance of individual foreign missions, their legal conditions were presented and the costs and benefits resulting from it were assessed. Such a research assumption is important in terms of the activities that have an impact on the functioning of the complex national security system. One of such factors is also the possibility of improving the level of training of soldiers in war, training and stabilization conditions, highly appreciated by the cooperating NATO countries. The state security policy conducted in this way is conducive to the development of long-term economic benefits and strengthens international ties in key matters relating to national interests at the military and economic level.
 
REFERENCES (11)
1.
M. Augustyn, Amerykańskie wyrzutnie rakietowe w Polsce: zagrożenia i korzyści. Tarczaantyrakietowa bez tajemnic, http://tarcza antyrakietowa.wikidot.com/info:straty-korzysci(dostęp 14.10.2010 r.).
 
2.
W. Fehler, Bezpieczeństwo wewnętrzne w zintegrowanym systemie bezpieczeństwapaństwa, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, WAT, Warszawa 2011.
 
3.
W. Horyń, Współczesne zagrożenia międzynarodowego bezpieczeństwa. Udział wojskapolskiego w misjach poza granicami kraju, MON, Warszawa 2008, s. 14.
 
4.
interklasa.pl – praca poglądowa Udział Polaków w misjach ONZ i NATO.
 
5.
W. Kitler, Bezpieczeństwo Narodowe RP, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”,Z. Trejnis (red.), WAT, Warszawa 2011.
 
6.
K. Klupa, Sprawozdanie z działalności Polskiego Kontyngentu Wojskowego w IslamskimPaństwie Afganistanu, Bagram 2004, s. 14-15.
 
7.
K. Korzeniewski, Udział żołnierzy Wojska Polskiego w misjach pokojowych i stabilizacyjnych organizacji międzynarodowych, Infodruk, Gdynia 2006.
 
8.
Serwis informacyjny – www.do.wp.mil.pl/strona.php, s. 21.
 
9.
Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 9 kwietnia 2013 r., s. 13.
 
10.
Strategia udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach międzynarodowych,styczeń 2009, tekst dostępny pod adresem: www.koziej.pl/fles/Strategia_misji.doc.
 
11.
H. Świętek, Ukierunkować wysiłek. Model zaangażowania Rzeczypospolitej Polskiejw zagraniczne misje wojskowe, Warszawa 2011.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top