PL EN
REVIEW PAPER
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS TOWARDS UNCONTROLLED WEAPON PROLIFERATION
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2011-12-01
 
 
SBN 2011;1(1): 287-303
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Uncontrolled arms trade is one of the contemporary global problems. Its consequence is the development of terrorism, drug trafficking, poverty, death of women and children in local conflicts, etc. Since the beginning of the 20th century, international organizations have been established and operated to limit this practice. Examples of such organizations are: League of Nations, COCOM, Wassenaar Arrangement. However, there have been no visible and significant effects of their activities. The consequence of this is the emergence of humanitarian organizations. They appeal to the world community to be more effective in solving these problems. However, as can be seen, the emergence of new organizations does not necessarily translate into a solution to the whole problem.
 
REFERENCES (17)
1.
AP 2003-03-10 „Swiss Cell-Phone Cards Linker to al-Qaida”, Associated Press, 2003-3-10.
 
2.
Z. Bako, Wojna ekonomiczna, Wyd. MON, Warszawa 1983.
 
3.
H. Batowski, Między dwiema wojnami 1919-1939,Wyd. Literackie, Kraków 1988.
 
4.
E. Cziomer, L.W. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych,PWN, Warszawa 2005.
 
5.
P. Górski, J. Płaczek, M. Skarzyński, M. Sułek, Wojna a gospodarka, AON, Warszawa2008.
 
6.
M. Janiec, Wojna to biznes, „Tygodnik Przegląd” nr 15 (172)/2003.
 
7.
K.M. Księżopolski, Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Warszawa2004.
 
8.
W. Michowicz, W kręgu polityki, dyplomacji i historii XX wieku, WUŁ, Łódź 2000.
 
9.
J. Płaczek, Zarys ekonomiki bezpieczeństwa, AON, Warszawa 2009.
 
10.
D. Robertson, Słownik polityki, Warszawa 2009.
 
11.
S. Sierpowski, Liga Narodów w latach 1919–1926, Ossolineum 2005.
 
12.
W. Stankiewicz, Ekonomika obrony, AON, Warszawa 1994.
 
13.
R. Zięba, Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Wydawnictwa Akademickiei Profesjonalne Spółka z o.o., Warszawa 2008.
 
14.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2002.
 
15.
Liga Narodów Wybranych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010.
 
16.
Międzynarodowe stosunki polityczne, red. M. Pietras, Wydawnictwo Uniwersytetu MariiCurie-Skłodowskiej, Lublin 2007.
 
17.
Te Wassenaar Arrangement Initial Elements 1996-07-11/12 Te Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies– Initial Elements, przyjęte ma spotkaniu plenarnym w dniach 11-12 lipca 1996 r.,zmieniane na spotkaniach plenarnych w latach 1999, 2001, 2002, http://www.wassenaar.org/docs/....
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top