PL EN
REVIEW PAPER
PATTERN RECOGNITION METHODOLOGY IN SOLVING OF THE SIMILAR CONFLICTS
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2014-05-15
 
 
SBN 2014;5(1): 131-140
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The following paper attempts to define the similarity of the conflicts on the example of the selected class of conflict situations, described by the characteristic function. The repository of the conflict patterns, understood as the set of conflicts with stable and easy to obtain solutions has been defined here. The task of the choice of the best conflict solution has been directed to the term of the pattern recognition. The solution method means the take out of the set of the conflict patterns, the conflict which is the most similar to the solved conflict and the use of its solution to deal with the initial conflicts.
 
REFERENCES (22)
1.
A. Ameljańczyk, P. Długosz, Computer simulation of a medical diagnosing support process, WAT, Warszawa 2013.
 
2.
A. Ameljańczyk, Matematyczne aspekty modelowania pajęczynowego obiektów, WAT, Warszawa 2009.
 
3.
A. Ameljańczyk, Modelowanie podobieństwa diagnostycznych wzorców medycznych w przestrzeni pajęczynowej, WAT, Warszawa 2011.
 
4.
A. Ameljańczyk, Optymalizacja wielokryterialna, WAT, Warszawa 1986.
 
5.
A. Ameljańczyk, Podobieństwo modeli graficznych danych medycznych w algorytmach rozpoznawania wzorców diagnostycznych, WAT, Warszawa 2011.
 
6.
A. Ameljańczyk, Properties of the Algorithm for Determining an Initial Medical Diagnosis Based on a Two-Criteria Similarity Model, WAT, Warszawa 2011.
 
7.
A. Ameljańczyk, Rozwiązania kompromisowe wieloosobowych gier kooperacyjnych i ich własności, WAT, Warszawa 2011.
 
8.
A. Ameljańczyk, Teoria Gier, WAT, Warszawa 1978.
 
9.
A. Ameljańczyk, Teoria gier i optymalizacja wektorowa, WAT, Warszawa 1980.
 
10.
A. Ameljańczyk, Uproszczona metoda wyznaczania gier równoważnych i ich rozwiązań, WAT, Warszawa 2011.
 
11.
S. Jimenez, C. Becerra, Softcardnality-Core: Improving Text Overlap with Distributional Measures for Semantic Textual Similarity, Universidad National de Colombia, 2013.
 
12.
W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa 2011.
 
13.
M. Leng, M. Parlar, Analytic Solution for the Nucleolus of a Three-Player Cooperative Game, http://cptra.ln.edu.hk/~mmleng.... pdf?origin=publicationDetail.
 
14.
M. Malawski, A. Wieczorek, H. Sosnowska, Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, PWN, Warszawa 2006.
 
15.
G. Owen, Teoria gier, PWN, Warszawa 1975.
 
16.
B. Siemieńska, Metody wyznaczania rozwiązań sytuacji konfliktowych z możliwością kooperacji, WAT, Warszawa 2012.
 
17.
B. Siemieńska, Badanie podobieństwa konfliktów i ich rozwiązań, WAT, Warszawa 2014.
 
18.
T. Smoleń, Bayesowska teoria oceny podobieństwa. Teoria A. Tversky’ego, UJ, Kraków, http://ecfi-group.eu/download/....
 
19.
P.D. Straffin, Teoria gier, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004.
 
20.
A. Tversky, Features of similarity. Psychological Review, APA, 1977.
 
21.
A. Tversky, Psychological Review, Hebrew University Jerusalem, Israel 1977.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top