PL EN
REVIEW PAPER
LEGAL BASIS FOR CONDUCTING NORMALIZATION ACTIVITIES RELATED TO STATE DEFENSE AND SECURITY
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2011-10-03
 
 
SBN 2011;2(2): 133-144
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents a short historical outline and legal basis for standardization activities related to state defense and security. The requirements in this regard, specified in the Act of 12 September 2002 on standardization, the Regulation of the Council of Ministers of 23 December 2002 on standardization activities related to state defense and security, as well as Decision No. 336 / MON of the Minister of National Defense are characterized of 10 December 2003 on the establishment and organization of the standardization service.
 
REFERENCES (5)
1.
Ustawa z dnia 2 września 2002 r. o normalizacji (DzU z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z późn. zm.).
 
2.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa, DzU z 2002 r. Nr 239, poz. 2037 i 2038.
 
3.
Decyzja nr 336/MON ministra obrony narodowej z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie powołania i organizacji służby normalizacyjnej.
 
4.
Polska normalizacja – jaka jest?, Wyd. Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Warszawa 2009.
 
5.
PN-EN 45020:2000 Normalizacja i dziedziny związane – Terminologia ogólna.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top