PL EN
REVIEW PAPER
PARTICIPATION OF WOMEN IN THE STATE SECURITY. PROFESSIONAL COMPETENCES OF WOMEN SOLDIERS
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2011-10-03
 
 
SBN 2011;2(2): 145-163
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the results of surveys of female soldiers' opinions on their professional competences. Researching the sphere of knowledge and skills of professional soldiers is still an interesting problem, due to the high dynamics of changes in the army and new challenges faced by military personnel. Women were included in the military education system only in 1999, therefore it is worth monitoring the effectiveness of the education system with regard to this group of soldiers in order to improve it.
 
REFERENCES (11)
1.
M. Baran-Wojtachnio, Model zarządzania różnorodnością w wojsku?, (w:) M. Baran- -Wojtachnio, J. Dziedzic, M. Kloczkowski, J. Maciejewski, W. Nowosielski (red.), Społeczne aspekty zawodu wojskowego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010.
 
2.
J.R. Brzeziński, R. Stachowski, Zastosowanie analizy wariancji w eksperymentalnych badaniach psychologicznych, Wyd. PWN, Warszawa 1981.
 
3.
M. Cieślarczyk, M. Marciniuk, Droga kobiet do kariery wojskowej, (w:) „Wojsko i Wychowanie”, nr 7 i 8/1999.
 
4.
Z. Jagiełło, Filozofia współczesnego bezpieczeństwa, (w:) J. Maciejewski, M. Bodziany, K. Dojwa (red.), Grupy dyspozycyjne w obliczu Wielkiej Zmiany, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
 
5.
S. Jarmoszko, Kompetencje zawodowe oficera w kontekście wyzwań globalizacji, (w:) „Myśl Wojskowa”, nr 1/2005.
 
6.
B. Laszczak, Informacja na temat wojskowej służby kobiet – bilans zmian w latach 2001-2005 oraz propozycje nowych rozwiązań, (w:) K. Dojwa, J. Maciejewski (red.), Kobiety w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.
 
7.
Z. Nowakowski, Edukacja pedagogiczna kadr dowódczo-sztabowych wobec współczesnych wyzwań teorii i praktyki wojskowej, (w:) S. Jarmoszko, R. Stępień (red.), Humanistyczne kompetencje oficerów wobec wyzwań współczesności, Wyd. Akademii Obrony Narodowej 2005.
 
8.
J. Maciejewski, Socjologiczny kontekst zawodu oficera Wojska Polskiego, (w:) J. Maciejewski, O. Nowaczyk, Bezpieczeństwo narodowe a grupy dyspozycyjne, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
 
9.
W. Nowosielski, Ocena przygotowania do zawodu wojskowego, (w:) T. Kołodziejczyk, D.S. Kozerawski, J. Maciejewski (red.), Oficerowie grup dyspozycyjnych. Socjologiczna analiza procesu bezpieczeństwa narodowego, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.
 
10.
M. Sińczuch, Przygotowanie do zawodowej służby wojskowej, (w:) M. Baran-Wojtachnio, J. Dziedzic, M. Koczkowski, J. Maciejewski, W. Nowosielski (red.), Społeczne aspekty zawodu wojskowego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010.
 
11.
B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top