PL EN
REVIEW PAPER
SECURITY POLICY OF THE REPUBLIC OF POLAND TOWARDS THREATS TO CYBERTERRORISM
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Publication date: 2012-12-02
 
 
SBN 2012;3(1): 95-104
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The rapid technological development has created new forms of terrorism. Cyberterrorism is a new problem faced by all countries. The goal of cyberterrorist activity is to introduce chaos in the information systems on which the activities of all state institutions are based. Poland, like other countries, faces the need to constantly improve protective systems in order to prevent potential threats. The security policy of the Republic of Poland in this area must follow new challenges and adapt to the existing reality. By improving its activities and cooperating with the entire international community, it will ensure the security of its citizens and guarantee the continuation of its efficient functioning.
 
REFERENCES (12)
1.
P. Borkowski, Polska wobec zjawiska cyberterroryzmu. Stan bezpieczeństwa teleinformatycznego RP a współczesne zagrożenia, 23.03.2010, Aartykuł dostępny na stronie internetowej: http://www.psz.pl/Piotr-Borkow...: 4.10.2012).
 
2.
A. Bógdał-Brzezińska, M.F. Gawrycki, Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie, Fundacja Studiów Międzynarodowych 2003.
 
3.
A. Janowska, Cyberterroryzm – rzeczywistoś ć czy fkcja?, artykuł dostępny na stronie internetowej: http://winntbg.bg.agh.edu.pl/s... (dostęp:4.10.2012).
 
4.
J. Konieczny, Próba prognozy rozwoju współczesnego terroryzmu, (w:) K. Sławik,Terroryzm: aspekty prawno-międzynarodowe, kryminalistyczne i policyjne: materiałysympozjum zorganizowanego przez Wydział Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego, Poznań1993.
 
5.
M. Lasoń, Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych, (w:) E. Cziomer (red.),Bezpieczeństwo w XXI w. Wybrane problemy, Kraków 2010.
 
6.
M. Lasoń, Kształtowanie się nowego ładu międzynarodowego w XXI w., (w:) E. Cziomer(red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Kraków 2008.
 
7.
K. Liedel, Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeńbezpieczeństwa narodowego, Toruń 2005.
 
8.
J. Mehan, Cyberwar, Cyberterror, Cybercrime, Cambs 2008.
 
9.
Z. Mendrala, Polska wobec zagrożeń terrorystycznych XXI w. Aspekty militarne, (w:)K. Kowalczyk, W. Wróblewski (red.) Terroryzm – globalne wyzwanie, Toruń 2006.
 
10.
M.M. Pollitt, Cyberterrorism: Fact or Fancy?, (w:) Computer Fraud & Security,vol. 1998, no. 2, February 1998.
 
11.
A. Suchorzewska, Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagrożeniacyberterroryzmem, Warszawa 2010.
 
12.
J. Świątkowska, I. Bunsch, Cyberterroryzm – nowa forma zagrożenia bezpieczeństwamiędzynarodowego w XXI w., brief programowy Instytutu Kościuszki, s. 4; Artykułdostępny na stronie internetowej: http://ik.org.pl/cms/wp-conten... (dostęp: 4.10.2012).
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top