PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WOBEC ZAGROŻEŃ CYBERTERRORYZMU
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Data publikacji: 02-12-2012
 
 
SBN 2012;3(1): 95-104
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Gwałtowny rozwój technologiczny spowodował tworzenie się nowych form terroryzmu. Cyberterroryzm jest nowym problemem, z którym borykają się wszystkie państwa. Celem działalności cyberterrorystycznej jest wprowadzenie chaosu w systemach informatycznych, na których bazuje działalność wszystkich instytucji państwowych. Polska, podobnie jak inne kraje, stoi przed koniecznością stałego ulepszania systemów ochronnych, aby zapobiegać potencjalnym zagrożeniom. Polityka bezpieczeństwa RP w tej dziedzinie musi podążać za nowymi wyzwaniami i dostosowywać się do istniejącej rzeczywistości. Usprawniając swoje działania i współpracując z całą społecznością międzynarodową, zapewni bezpieczeństwo swoim obywatelom i zagwarantuje kontynuację swojego sprawnego funkcjonowania.
 
REFERENCJE (12)
1.
P. Borkowski, Polska wobec zjawiska cyberterroryzmu. Stan bezpieczeństwa teleinformatycznego RP a współczesne zagrożenia, 23.03.2010, Aartykuł dostępny na stronie internetowej: http://www.psz.pl/Piotr-Borkow...: 4.10.2012).
 
2.
A. Bógdał-Brzezińska, M.F. Gawrycki, Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie, Fundacja Studiów Międzynarodowych 2003.
 
3.
A. Janowska, Cyberterroryzm – rzeczywistoś ć czy fkcja?, artykuł dostępny na stronie internetowej: http://winntbg.bg.agh.edu.pl/s... (dostęp:4.10.2012).
 
4.
J. Konieczny, Próba prognozy rozwoju współczesnego terroryzmu, (w:) K. Sławik,Terroryzm: aspekty prawno-międzynarodowe, kryminalistyczne i policyjne: materiałysympozjum zorganizowanego przez Wydział Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego, Poznań1993.
 
5.
M. Lasoń, Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych, (w:) E. Cziomer (red.),Bezpieczeństwo w XXI w. Wybrane problemy, Kraków 2010.
 
6.
M. Lasoń, Kształtowanie się nowego ładu międzynarodowego w XXI w., (w:) E. Cziomer(red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Kraków 2008.
 
7.
K. Liedel, Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeńbezpieczeństwa narodowego, Toruń 2005.
 
8.
J. Mehan, Cyberwar, Cyberterror, Cybercrime, Cambs 2008.
 
9.
Z. Mendrala, Polska wobec zagrożeń terrorystycznych XXI w. Aspekty militarne, (w:)K. Kowalczyk, W. Wróblewski (red.) Terroryzm – globalne wyzwanie, Toruń 2006.
 
10.
M.M. Pollitt, Cyberterrorism: Fact or Fancy?, (w:) Computer Fraud & Security,vol. 1998, no. 2, February 1998.
 
11.
A. Suchorzewska, Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagrożeniacyberterroryzmem, Warszawa 2010.
 
12.
J. Świątkowska, I. Bunsch, Cyberterroryzm – nowa forma zagrożenia bezpieczeństwamiędzynarodowego w XXI w., brief programowy Instytutu Kościuszki, s. 4; Artykułdostępny na stronie internetowej: http://ik.org.pl/cms/wp-conten... (dostęp: 4.10.2012).
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top