PL EN
REVIEW PAPER
DIMENSION AS A GEOPOLITICAL CATEGORY IN SECURITY STUDIES. THE HERMENEUTICAL AND EPISTEMOLOGICAL ASSUMPTIONS
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2014-05-15
 
 
SBN 2014;5(1): 235-253
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The issue of the dimension as a defining value in geopolitical security and its deriviative fields is a fundamental subject determinative to international security. This applies to the regional phenomenons, as well as the global ones. In article the author presents essential notions of the idea of dimension and its genetic origin with its meaningful many reflections. The historical aspects of constitution of its meaning and the most important theories dealing with the practice and abstraction of dimension’s awareness are described. Presented study of dimension phenomenon as aplicable to security studies, as it is argued, extends the realistic evaluation of the world security politics. The author crossectional presentation of the issues in that area presents understanding of a unison between holistic and particular values of the subject discussed
 
REFERENCES (10)
1.
Arystoteles, Metafizyka, przełożył Kazimierz Leśniak, PWN, Warszawa 1983.
 
2.
Biblia, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa.
 
3.
CH. Daudel, Geographie et Geostrategie. Les Termes de l’Echange, „Strategique” Nr 50, 1991.
 
4.
A. Dugin, Sakralna geografia, [w:] Absoliutnaia Rodina, Izdatielstwo Arktogeia, Moskwa 1999.
 
5.
M. Eliade, Obrazy i symbole. Szkice o symbolizmie magiczno-religijnym, PWN, Warszawa 1998.
 
6.
J. Gebser, Ursprung und Gegenwart. Erster Teil. Die Fundamente der perspektivischen Welt. Beitrag zu einer Geschichte der Bewusstwerdung. Gesamtausgabe. Bd. 2. Novalis Verlag, Basel 1963.
 
7.
H. McKinder, Geograficzna oś historii, opr. R. Potocki, przeł. M. Radoszko, M. Szymuś, Częstochowa 2009.
 
8.
F. Ratzel, Politische Geographie, 1897.
 
9.
M. Sacha (red.), Leksykon. Zaświaty i krainy mityczne, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999.
 
10.
G. Sholem, Judaizm. Parę głównych pojęć, przełożył J. Zychowicz, Inter Esse, Kraków 2001.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top