PL EN
REVIEW PAPER
THE ROLE OF CAMOUFLAGE AND RECONNEISANCE IN CONFLICT SITUATION
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2015-05-12
 
 
SBN 2015;7(1): 165-171
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article contains reuections on the relationships occurring between reconnaissance and camouuage, which is one of the forms of anti-reconnaissance, and the development of conuict situations. One assumes that conuict is the result of making conuict of interest, was initially the idea of in the conuictgenerative nature of the reconnaissance. So were considered situations in which prevents the reconnaissance directly and indirectly, as a result, it is concluded that the anti-reconnaissance project are able to temporarily prevent the outbreak and development of conuicts.
 
REFERENCES (9)
1.
 
2.
T. Kotarbiński, Prakseologia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław − Warszawa − Kraków 1999.
 
3.
T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Zakład Naukowy im. Ossolińskich, PAN, Poznań 2000.
 
4.
J. Rogozińska-Mitrut, Podstawy zarządzania kryzysowego, Oficyna Wyd. ASPRA, Warszawa 2010.
 
5.
Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1978.
 
6.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).
 
7.
www.pkn. pl/obronnosc-i-bezpieczenstwo-powszechne-0 – 17.06.2013 r.
 
8.
Wybór pism naukowych, Wydawnictwo DeAgostini Polska Sp. z o.o., Warszawa 2002.
 
9.
Z. Ziembiński, Logika praktyczna, PWN, Warszawa 1990.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top