PL EN
REVIEW PAPER
SELECTED PROBLEMS OF IMPROVEMENT IN THE PROTECTION SYSTEM OF THE MOST IMPORTANT PEOPLE IN THE STATE
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2019-12-11
 
 
SBN 2019;16(2): 15-28
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article focuses on the system of protection for the State’s very important officials and objects in Poland. As in every country, there are specialized units designated for protective tasks of such people and objects. At the time of the revival of the Polish State after 123 years of outside dependence, the most essential national institutions were created, as it became indispensable to establish cells and services competent to protect its officials and objects in the State. The protection system is subject to constant evolution and successive modification. The protection model should evolve, and be adapt to new potential threats. This includes the process of transformation because of the use of modern tools and technologies. People in high positions and State officials may be at high risk of attacks on their life and health. Such persons require effective protection at an appropriate level, taking into account the available potential and its effective use. In order to guarantee effective protection of VIPs, it is necessary to properly organize this service, what is determined by State’s institutional structures, tools and appropriate management techniques.
 
REFERENCES (20)
1.
Czerniawski, E.J., 1975. Z mojej służby w Belwederze. Zeszyty Historyczne nr 33. Paryż.
 
2.
Długosz, M., 1990. Gry decyzyjne w badaniach i doskonaleniu organizacji. Warszawa.
 
3.
Ficoń, K., 2007. Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe. Warszawa.
 
4.
Gabara, W., 1989. Nauka o organizacji i zarządzaniu. Warszawa.
 
5.
Gazeta Wprost, https://www.wprost.pl/polityka... [access: 19.04.2018].
 
6.
Gnat-Wieteska, Z., 1992. Szwadrony Przyboczne i Szwadron Reprezentacyjny Wojska Polskiego w latach 1919-1948. Pruszków.
 
7.
Kotarbiński, T., 1985. Traktat o dobrej robocie. Wrocław.
 
8.
Lepecki, M., 1987. Pamiętnik adiutanta Marszałka Piłsudskiego. Warszawa.
 
9.
Litwiński, R., 2005. Ochrona dostojników państwowych przez policję w II Rzeczpospolitej. Niepodległość. Czasopismo Poświęcone Najnowszym Dziejom Polski. tom LV, s. 11-35.
 
10.
Morgan, G., 1997. Obrazy organizacji, Warszawa.
 
11.
Piekarczyk, A., Zimniewicz, K., 2010. Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, Warszawa.
 
12.
Serwis ABC Ekonomii, http://www.abc-ekonomii.net.pl... [access: 19.04.2018].
 
13.
Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/cybe... [access: 19.04.2018].
 
14.
Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/syst... [access: 19.04.2018].
 
15.
Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/ochrona... [access: 18.04.2018].
 
16.
Strona Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, https://mswia.gov.pl/pl/aktual... 16932,Sluzba-Ochrony-Panstwa-zastapila-BOR.pdf [access: 19.04.2018].
 
17.
Strona Secret Service, https://www.secretservice.gov/... [access: 19.04.2018].
 
18.
Zaskórski, P., 2011. Zarządzanie organizacją w warunkach ryzyka utraty informacyjnej ciągłości działania, Warszawa.
 
19.
Zaskórski, P., Woźniak, J., Szwarc, K., Tomaszewski, Ł., 2015. Zarządzanie projektami w ujęciu systemowym. Wydanie drugie, Warszawa.
 
20.
Zieleniewski, J., 1978. Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, Warszawa.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top