PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
WYBRANE PROBLEMY DOSKONALENIA SYSTEMU OCHRONY NAJWAŻNIEJSZYCH OSÓB W PAŃSTWIE
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 11-12-2019
 
 
SBN 2019;16(2): 15-28
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł dotyczy problematyki systemu ochrony najważniejszych osób i obiektów w Polsce. Jednostki wydzielone do zadań ochronnych mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa najważniejszych osób w Rzeczpospolitej Polskiej, jak i w innych krajach Europy oraz świata. W momencie odrodzenia się po 123 latach państwa polskiego, kiedy formowano i obsadzano najważniejsze urzędy, nieodzowne stało się powołanie komórek i służb właściwych do systemu ochrony najważniejszych osób i obiektów w państwie. System ochrony podlega ciągłej ewolucji i sukcesywnej modyfikacji. Model ochrony powinien być dostosowany do nowych potencjalnych zagrożeń i w adekwatny sposób podlegać procesowi transformacji przez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i technologii. Osoby zajmujące wysokie pozycje w państwie mogą być bardzo narażone na ryzyko zamachów na życie i zdrowie, dlatego wymagają skutecznej ochrony na odpowiednim poziomie z uwzględnieniem dostępnego potencjału i jego efektywnego wykorzystania. W celu zagwarantowania efektywnej ochrony VIP-ów niezbędna jest właściwa organizacja tej służby, która determinowana jest strukturami, narzędziami oraz właściwymi technikami zarządzania.
 
REFERENCJE (20)
1.
Czerniawski, E.J., 1975. Z mojej służby w Belwederze. Zeszyty Historyczne nr 33. Paryż.
 
2.
Długosz, M., 1990. Gry decyzyjne w badaniach i doskonaleniu organizacji. Warszawa.
 
3.
Ficoń, K., 2007. Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe. Warszawa.
 
4.
Gabara, W., 1989. Nauka o organizacji i zarządzaniu. Warszawa.
 
5.
Gazeta Wprost, https://www.wprost.pl/polityka... [access: 19.04.2018].
 
6.
Gnat-Wieteska, Z., 1992. Szwadrony Przyboczne i Szwadron Reprezentacyjny Wojska Polskiego w latach 1919-1948. Pruszków.
 
7.
Kotarbiński, T., 1985. Traktat o dobrej robocie. Wrocław.
 
8.
Lepecki, M., 1987. Pamiętnik adiutanta Marszałka Piłsudskiego. Warszawa.
 
9.
Litwiński, R., 2005. Ochrona dostojników państwowych przez policję w II Rzeczpospolitej. Niepodległość. Czasopismo Poświęcone Najnowszym Dziejom Polski. tom LV, s. 11-35.
 
10.
Morgan, G., 1997. Obrazy organizacji, Warszawa.
 
11.
Piekarczyk, A., Zimniewicz, K., 2010. Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, Warszawa.
 
12.
Serwis ABC Ekonomii, http://www.abc-ekonomii.net.pl... [access: 19.04.2018].
 
13.
Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/cybe... [access: 19.04.2018].
 
14.
Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/syst... [access: 19.04.2018].
 
15.
Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/ochrona... [access: 18.04.2018].
 
16.
Strona Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, https://mswia.gov.pl/pl/aktual... 16932,Sluzba-Ochrony-Panstwa-zastapila-BOR.pdf [access: 19.04.2018].
 
17.
Strona Secret Service, https://www.secretservice.gov/... [access: 19.04.2018].
 
18.
Zaskórski, P., 2011. Zarządzanie organizacją w warunkach ryzyka utraty informacyjnej ciągłości działania, Warszawa.
 
19.
Zaskórski, P., Woźniak, J., Szwarc, K., Tomaszewski, Ł., 2015. Zarządzanie projektami w ujęciu systemowym. Wydanie drugie, Warszawa.
 
20.
Zieleniewski, J., 1978. Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, Warszawa.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top