PL EN
REVIEW PAPER
USA AND RF SPACE FORCES
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2018-12-19
 
 
SBN 2018;14(2): 231-258
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper discusses newly-established structures of space forces of the United States and Russian Federation, and over viewing their main missions and researches, while using space for civilian and military purposes. It should be noted that the unmanned planes, lasers, robots and other technologies are constantly put in space. Hence, the author describes origins of the functioning of space forces structures, both in the United States and Russia, including their structures and subordinate elements leading to systematic creation of space programs.
 
REFERENCES (8)
1.
Konwencja o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne. Moskwa-Londyn-Waszyngton, 29.03.1972 r.
 
2.
Konwencja o przekazywaniu i wykorzystywaniu danych ze zdalnego badania Ziemi z kosmosu. Moskwa, 19.05.1978 r.
 
3.
Konwencja o rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną otwarta do podpisu, Nowy Jork, 14.01.1975 r.
 
4.
Porozumienie o współpracy w dziedzinie badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej w celach pokojowych. Moskwa, 13.07.1976 r.
 
5.
Układ o zakazie doświadczalnych wybuchów jądrowych w atmosferze, przestrzeni kosmicznej i pod wodą. Moskwa, 5.08.1963.
 
6.
Układ o zasadach działalności państw w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi. Moskwa-Londyn-Waszyngton, 27.01.1967 r.
 
7.
Umowa o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną. Moskwa-Londyn-Waszyngton, 22.04.1968 r.
 
8.
Umowa o działalności państw na Księżycu i innych ciałach niebieskich otwarta do podpisu. Nowy Jork, 18.12.1979 r.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top