PL EN
REVIEW PAPER
NATIONAL KEY INFRASTRUCTURE PROTECTION – SANCTION-FREE OR REGULATORY APPROACH?
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2018-12-19
 
 
SBN 2018;14(2): 211-230
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article characterizes and analyses the national key infrastructure. It presents the recommendations and requirements for national key infrastructure protection. According to the national legislation, both regulatory and sanction-free approach were stressed. Based on comparative analysis of both approaches advantages and disadvantages were presented.
 
REFERENCES (8)
1.
Brzozowska K., Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance, CeDeWu, Warszawa 2009.
 
2.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii, Dz. U. UE, L194/1.
 
3.
Frischmann B., Infrastructure. The Social Value of Shared Resources, Oxford University Press, New York 2012.
 
4.
Pszczołkowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1978.
 
5.
Radziejewski R., Ochrona infrastruktury krytycznej. Teoria a praktyka, PWN, Warszawa 2014.
 
6.
Szwarc K., Współzależność jako wyzwanie w aspekcie ochrony infrastruktury krytycznej, [w:] Czachór Z., Chabasińska A. (red. nauk.), Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian, Difin, Warszawa 2016.
 
7.
Szwarc K., Zaskórski P., Modelowanie procesów zapewniania bezpieczeństwa i ciągłości działania organizacji administracji publicznej, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego” nr 12, WAT, Warszawa 2017.
 
8.
Szwarc K., Zaskórski P., Zapewnianie bezpieczeństwa informacyjnego w systemach zarządzania kryzysowego, [w:] Jagusiak B., Karski K. (red. nauk.), Praktyczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego, WAT, Warszawa 2017.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top