PL EN
REVIEW PAPER
THE LEGAL STATUS OF MARITIME INTERNAL WATERS FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL LAW AND THE SECURITY REASONS OF THE STATE
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2018-12-19
 
 
SBN 2018;14(2): 197-210
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article analyses the legal status of maritime internal waters from the perspective of international law and the security reasons of the state. Maritime internal waters are addressed in the international agreements codifying the law of the sea adopted under the auspices of the United Nations after the Second World War. Two institutions of international law of the sea, that is the status of historic bays and straight baselines systems, were discussed in detail as they are mainly responsible for extension of maritime internal waters of the coastal states. The institutions of international law mentioned above were then discussed from the perspective of the mutual influence exerted on the security issues of the coastal state.
 
REFERENCES (14)
1.
Churchill R.R., Lowe A.V., The Law of the Sea, 3rd ed., Manchester University Press 1999.
 
2.
D.A. Azuni , The Maritime Law of Europe, In Two Volumes, translated from French by W.Johnson, New York 1806, 2’nd printing, New Jersey 2007, Vol.I.
 
3.
Ehrlich L., Suwerenność a morze w prawie międzynarodowym, Warszawa 1961.
 
4.
Góralczyk W., Szerokość morza terytorialnego i jego delimitacja, Warszawa 1964.
 
5.
Kamiński T., Status zatok historycznych. Studium prawnomiędzynarodowe, Warszawa 2018.
 
6.
Kraska J., Maritime Power and the Law of the Sea, Oxford 2011.
 
7.
Roach J.A., Smith R.W., Excessive Maritime Claims, wyd. 3, Leiden-Boston 2012.
 
8.
Rothwell D.R., Stephens T., The International Law of the Sea, Oxford and Portland, Oregon 2010.
 
9.
Strohl M.P., The International Law of Bays, The Hague 1963.
 
10.
Symonides J., Prawo morza, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, B. Hołyst(red. nacz.), R. Hauser(z-ca red. nacz.), Prawo Międzynarodowe, J. Symonides, D. Pyć (red.), t. IV, Warszawa 2014, s. 387-388.
 
11.
Symonides J., Terytorium państwowe w świetle zasady efektywności, Toruń 1971.
 
12.
Vattel E. de, Prawo Narodów czyli zasady prawa naturalnego zastosowane do postępowania i spraw narodów i monarchów, (tłum. B.Winiarski), tom I, Warszawa 1958.
 
13.
Wasilewski T., Morskie wody wewnętrzne, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, B. Hołyst (red. nacz.), R. Hauser (z-ca red. nacz.), Prawo Międzynarodowe, J. Symonides, D.Pyc (red.), t. IV, Warszawa 2014, s.269.
 
14.
Westerman G.S., The Juridical Bay, Oxford 1987.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top