PL EN
REVIEW PAPER
JEREMY BENTHAM'S DREAM FULFILLED
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2017-06-01
 
 
SBN 2017;11(1): 157-175
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Providing security by state institutions has a price. Apart from material costs, the consequence of such actions is limiting the rights and freedoms of citizens. Nowadays, state institutions have gained powerful tools for obtaining information on the privacy of individuals. Despite the existence of numerous state and supranational regulations protecting human rights, including the right to respect for freedom and privacy, these rights are violated by institutions in many countries around the world. Internet communication, the use of telephones, payment cards and other electronic devices are means of obtaining data by institutions, giving the possibility of exercising invisible to the unit supervision, thanks to which social life acquires the attributes of the Panopticon from the imaginations of Jeremy Bentham, in which a prisoner could never avoid a watchful eye the guardian. The article contains, inter alia, the results of pilot studies relating to the respondents' activity on the Internet, as well as awareness of their personal rights and mechanisms of their protection.
 
REFERENCES (12)
1.
Astramowicz-Leyk A., Międzynarodowe systemy ochrony praw i wolności człowieka,Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn 2009.
 
2.
Bulenda T., Rzepliński A. (red.), Prawa i wolności człowieka, UniwersytetNauczycielski MEN, Warszawa 1993.
 
3.
Feliksiak M., Bezpieczeństwo w Internecie, Centrum Badania Opinii Społecznej,Warszawa 2015.
 
4.
Filipkowski W., Mądrzejowski W. (red.), Biały wywiad. Otwarte źródła informacji– wokół teorii i praktyki, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 
5.
Fryłow J., Opinie o bezpieczeństwie w Internecie, Centrum Badania Opinii Społecznej,Warszawa 2013.
 
6.
Greenwald G., Snowden. Nigdzie się nie ukryjesz, Agora, Warszawa 2014.
 
7.
Gronowska B., Jasudowicz T. i in., Prawa człowieka i ich ochrona, Dom Organizatora,Toruń 2010.
 
8.
Gronowska B., Jasudowicz T., Mik C., Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe,Comer, Toruń 1993.
 
9.
Hołda J., Hołda Z., Ostrowska D., Rybczyńska J., Prawa człowieka, OficynaWolters Kluwer, Warszawa 2008.
 
10.
Koba L., Wacławczyk W. (red.), Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy,Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 
11.
Malinowska I., Prawa człowieka i ich ochrona międzynarodowa, Elipsa, Warszawa1996.
 
12.
Orliński W., Internet. Czas się bać, Agora SA, Warszawa 2013.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top