PL EN
REVIEW PAPER
SPECIAL STATES IN THE HUNGARIAN LEGAL AND CONSTITUTIONAL SYSTEM
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
 
Publication date: 2017-06-01
 
 
SBN 2017;11(1): 179-199
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The political transformations in Hungary in the 20th century abounded in violent revolutions, periods of instability in the social order and changes in borders. This contributed to the transformation of the political system towards authoritarian orders and systemic forms close to "managed democracy". This situation facilitated the introduction of a state of emergency at a time when the continuity of the state and the stability of political institutions were threatened. Hungary belongs to a group of several European countries where the codification of the states of emergency was carried out in an extremely detailed manner. Such care - as it seems - results from the political experiences of Hungary in the 20th century and efforts to prevent legal distortions and over-interpretation in this field. The states of emergency are very precisely defined by the last of the 2011 constitutions adopted in Hungary. It specifically defines the prerogatives of the State Defense Council (Honvédelmi Tanács).
 
REFERENCES (26)
1.
1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat a Katasztrófavédelmi Koordinációs TárcaköziBizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról.
 
2.
évi II. törvénycikk, A honvédelemről, http://www.1000ev.hu/index.php...
 
3.
évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya. Tekst konstytucji dostępnyna stronie: http://www.kulugyminiszterium....
 
4.
évi XXXI. törvény az Alkotmány módosításáról.
 
5.
András J., German Constitutional Law and Doctrine on State of Emergency – Paradigmsand Dilemmas of a Traditional (Continental) Discourse, „German Law Journal”,vol. 07, 2005.
 
6.
Bozóki A., The Rountable Talks of 1989: Participants, Political Visions, HistoricalReferences, „Hungarian Studies” 14/2, 2000.
 
7.
Brodziński W., System konstytucyjny Węgier, Warszawa 2003.
 
8.
Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) Policy Paper – no. 30(2009).
 
9.
Feljegyzés az ellenforradalom büntetőjogi felszámolásáról, [w:] Ibolya Horváth, Pál Solt(red.), Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez, Budapest 1992.
 
10.
Ganev V.I., Emergency Powers and the New East European Constitutions, „The AmericanJournal of Comparative Law”, vol. 45, nr 3/1997.
 
11.
Horváth L., Valtozások a védelmi igazgatás területén, http://portal.zmne.hu/download... [dostęp w dn. 22.03.2016 r.].
 
12.
http://www.dw.com/en/hungary-i... [dostęp w dniu 16.06.2016 r.].
 
13.
 
14.
Hungary: Proposed “sixth amendment” to the Constitution would be a frontal attackon human rights (luty 2016 roku).
 
15.
Izsák L., A parlamentarizmus vesztett csatája – 1947, [w:] G. Földes, L. Hubai (red.),Parlamenti választások Magyarországon 1920-2010, Napvilág Kiadó, Budapest 2010.
 
16.
Jogszabályok a rendkívüli állapotról, Beszélő, Dostępne na stronie: http://beszelo.c3.hu/keretes/j... [dostęp w dn. 23.07.2015 r.].
 
17.
Khakee A., Securing Democracy? A Comparative Analysis of Emergency Powersin Europe, Geneva.
 
18.
Konstytucja Węgier, tłumaczenie H. Donath, wstęp napisał W. Brodziński, Warszawa2001.
 
19.
Kristóffy J., A kirságtól a kommunizmusig, Budapest 1920.
 
20.
Leszczyński T.Z., Konstytucyjne podstawy stanów nadzwyczajnych w państwachbałkańskich i w Turcji, Kraków 2011.
 
21.
Özbudun E., Turhan M., Emergency powers, European Commission for Democracythrough Law, Rada Europy 1995.
 
22.
Sajó A., Roundtable Talks in Hungary, [w:] J. Elster, The Roundtable Talks and theBreakdown of Communism, Chicago 1996.
 
23.
Samu M., Államelmélet, Budapest, 1992.
 
24.
Somogyvári I., Magyarország történeti alkotmánya és a rendszerváltozást követőalkotmány-tervezetek, Magyarország politikai évkönyve 2010-ről. Materiał dostępnyna stronie: https://www.asz.hu/storage/fil... [dostęp w dn. 11.03.2016 r.].
 
25.
Sütő A., A Rendőrség központi szervezeteinek irányítási és vezetési tevékenységea különleges jogrend (rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet vagyváratlan támadás) esetén bevezethető rendkívüli intézkedések tükrében, HadtudomanySzemle, nr 1, 2015.
 
26.
Varga P., Horváth L., A minősített időszakok definiálása, alapvető szabályai, valamintszabályozásának főbb indokai, Materiał dostępny na stronie: http://uni-nke.hu/downloads/bs... [dostęp w dn. 28.07.2015 r.].
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top