PL EN
REVIEW PAPER
THE PROFESSIONAL EQUIPMENT AND SERVICES AS THE CONSTITUTIVE ELEMENTS OF AIR TRANSPORT SECURITY SYSTEM USING COUNTER-IED
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 
 
Publication date: 2018-12-19
 
 
SBN 2018;14(2): 311-332
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The problem of IED (improvised explosive devices) in air transport is of essence in the article. It is understood that the proper safety regulations can be an effective prevention against its threats, and this has been characterized also in author’s previous publications. In presented current research the author focuses on such factors as the security services operating in the area of the airport, and the special equipment used in their work. Description and their proper alignment within the airport security system is also presented, as well as their capabilities and stages used when detecting the IED. In addition, the conditions and procedures for the use of specialized equipment by authorized services under IED explosion conditions are also described.
 
REFERENCES (14)
1.
AAP – 6 „Słownik Terminów i Definicji NATO”, 2014.
 
2.
Antczak M., Wytyczne do realizacji zadań służbowych w Grupie Bezpieczeństwa Lotów, Gdańsk 2015.
 
3.
Baryłka A., Rules of building rights applicable to objects used for security and defense objectives, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, nr 1/2018.
 
4.
Burdzik R., Szymończyk M., Systemy bezpieczeństwa EDS w transporcie bagażu na lotnisku cywilnym, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Transport 2012, vol. 74.
 
5.
Cywiński A., IED – współczesne zagrożenie dla infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa państwa, [w] Studia Bezpieczeństwa Narodowego nr 12, Warszawa 2017, op. cit.
 
6.
Cywiński A., Procedury bezpieczeństwa i przeciwdziałania użyciu IED (improwizowanych urządzeń wybuchowych) w ruchu lotniczym, Ochrona Ludności Przed Skutkami Nadzwyczajnych Zagrożeń, tom 4, 2018.
 
7.
Paszkiewicz O, Współczesne zagrożenie terroryzmem lotniczym a ochrona lotnictwa cywilnego.
 
8.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego, Dz.U. 2012 poz. 912, par. 42 ust. 2.
 
9.
Siadkowski A. K., Prawodawstwo w ochronie lotnictwa cywilnego, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2015, op. cit.
 
10.
Siadkowski A. K., Przygotowanie kadr w ochronie lotnictwa cywilnego, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2015.
 
11.
STANAG 2370 „Inter-service improvised explosive device disposal operations on multinational deployments - a guide for operators”, Edition C, Version 1, Volume I & II, 2014.
 
12.
Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. Dz.U. 1990 Nr 30 poz. 179.
 
13.
Ustawa o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 123, poz. 779). Tj. z dnia 24 października 2013r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1383). Tj. z dnia 10 maja 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 706).
 
14.
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2005 nr 234 poz. 1997 ze zm.).
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top