PL EN
REVIEW PAPER
THE MIGRATION POLICIES OF AUSTRALIA AND BELGIUM UNTIL 2016 AS AN ELEMENT OF STATE SECURITY
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2018-12-19
 
 
SBN 2018;14(2): 299-310
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article is descriptive of the migration policies of Australia and Belgium. It analyzes and evaluates the institutional and legal instruments applied to these policies, including such methods as combating illegal immigration, return migration policy, integration policy, adaptation courses, anti-discrimination policy, political participation, civic tests, access to labor markets, recruitment of highly qualified employees, point system. By the exemplification of important issues for the typical immigration countries, as those described, one of which is, and the other is not a member of the European Union, author shows how applying certain mechanisms of migration policy may affect the security of the state. In relation to illegal immigration, the measures limiting the size of the incoming stream of foreigners were also analyzed, and a social assessment of migration phenomenon, including the statements of representatives of state institutions, were also presented.
 
REFERENCES (11)
1.
W. Anioł, Imigranci zarobkowi w Australii, „Polityka Społeczna”, Nr 7/2009.
 
2.
W.T. Bauer, Das kommunale Ausländerwahlrecht im europäischen Vergleich, Friedrich Ebert Stiftung, 2008.
 
3.
M. Duszczyk, Polska polityka imigracyjna a rynek pracy, UW, Warszawa 2012.
 
4.
G. Firlit-Fesnak, Ł. Łotocki, P.W. Zawadzki (red.), Europejskie polityki imigracyjne. Stare dylematy, nowe wyzwania, IPS UW, Warszawa 2016.
 
5.
A. Grzymała-Kazłowska, Ł. Łodziński (red.), Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 
6.
M. Krakowiak, Droga do wielokulturowości – polityka migracyjna Australii, Biuletyn Migracyjny, Nr 33, Dodatek Specjalny, Luty 2012.
 
7.
M. Księżniakiewicz, Królestwo Belgii wobec kryzysu imigracyjnego (2015-2016), w: „Rocznik Integracji Europejskiej”, Nr 10/2016.
 
8.
R. Matyja, A. Siewierska-Chmaj, K. Pędziwiatr, Polska polityka migracyjna. W poszukiwaniu nowego modelu, UW, Warszawa 2015.
 
9.
L. Nowakowska, Polityczne konsekwencje wielokulturowości we współczesnej Europie, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2015.
 
10.
J. Pakulski, Australijski Program Wielokulturowości, Biuletyn Migracyjny, Nr 33, Dodatek Specjalny, Luty 2012.
 
11.
M. Szaranowicz-Kusz, Testy obywatelskie. Narzędzie integracji czy bariera dla naturalizacji, „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny”, Nr 2, 2011.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top