PL EN
REVIEW PAPER
THE MODERN SOCIETY DANGERS OF SHARING PERSONAL INFORMATION
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2017-06-01
 
 
SBN 2017;11(1): 248-261
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article describes the importance of information resources as fundamental potential action. The constant technological progress brings rapidly changing situations but there is a thin line between the availability of innovation and the protection of privacy. The author shows how the use of the Internet significantly accelerates the exchange of information. Networking opportunities with global reach have been appreciated throughout the world which in turn resulted in incredible progress in the development of institutions and the acceleration of the process of globalization. Among the advantages of the presented network development outreach the author analyzes the technology widely available discussing the performance and the possibility of surveillance of users. The article also presents a security risk posed by the use of the mentioned services presenting the possibility of obtaining data and describing the risks resulting from active participation in the life of the Internet.
 
REFERENCES (11)
1.
Białas A., Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie,Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006.
 
2.
Czekaj J., Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, AE, Kraków 2000.
 
3.
Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia,wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
 
4.
Jabłoński W., Kreowanie informacji. Media relations, PWN, Warszawa 2006.
 
5.
Jemioło T., Sienkiewicz P., Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa.Identyfikacja, analiza zagrożeń i ryzyka, t. 1: Raport z badań, AON, Warszawa 2002.
 
6.
Kałużny P., Techniki inwigilacji. Co nam grozi i jak się bronić?, PWN, Warszawa 2008.
 
7.
Liedel K., Zarządzanie informacją w walce z terroryzmem, TRIO, Warszawa 2010.
 
8.
Verton D., Black Ice. Niewidzialna groźba cyberterroryzmu, tłum. K. Masłowski,Helion, Warszawa 2004.
 
9.
Wierzbołowski J., Aksjologiczne i społeczne skutki przekształcenia informacji w zasób,Warszawa 1997.
 
10.
Wnuk-Lipiński E., Socjologia życia publicznego, Scholar, Warszawa 2005.
 
11.
Zacher L., Transformacje społeczeństw od informacji do wiedzy, C.H. Beck, Warszawa2007.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top