PL EN
REVIEW PAPER
TRANSPORT TO MEET THE NEEDS OF A MILITARY UNIT
Ewa BROŻYNA 1, A-D
 
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Polska
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Publication date: 2021-12-31
 
 
Corresponding author
Ewa BROŻYNA   

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 -908, Warszawa, Polska
 
 
SBN 2021;22(4): 69-78
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The aim of the article is to analyze the organization and importance of transport processes in meeting the needs of military units. The article explains what a military unit is and what its needs are, met by the transport subsystem. In the following part of article the author presented the organization of supplying military units and entities that participate in it, as well as discussed the role of military transport processes in ensuring military security. Finally, the challenges facing the transport for military units are presented. The article was prepared on the basis of a broad review of the literature, documents of the Ministry of National Defense and legal acts. The research methods used are analysis, synthesis, abstraction and comparison. The conducted analysis allows to conclude that the activity of each transport unit generates various types of needs that can be met only with the participation of an efficiently operating military transport system. Its role is crucial due to the fact that it determines the success of operational and military activities carried out by a military unit, and this in turn - in a broader perspective - translates into the possibility of ensuring the country's military security. When identifying the challenges facing the transport system implemented for military units, attention was paid, inter alia, to on the need to create an effective information system, an effective transport fleet management system, protection and maintenance of the transport network and the development of such a method of action that will allow the enemy to be kept in a state of ignorance about the number and location of transported military formations.
 
REFERENCES (16)
1.
Jóźwiak A., Ziółkowski J., 2014, Minimalizacja pustych przebiegów w transporcie wojskowym, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, vol. LXIII, nr 2/2014, 45-56.
 
2.
Kowalski K., 2010, Organizacja utrzymania wojskowych środków transportu, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, nr 6/2010, 1-11.
 
3.
Koziej S., 2011, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, Bezpieczeństwo Narodowe, nr 18/2011, 19-39.
 
4.
Lis A., 2001, Wykorzystanie outsourcingu usług transportowych w zabezpieczeniu wojskowych operacji ekspedycyjnych: doświadczenia Sił Zbrojnych RP, Logistyka, nr 6/2001, 4291-4298.
 
5.
Lubera R., 2017, Koncepcja systemu logistycznego zaopatrzenia w przedmioty umundurowania i wyekwipowania Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, nr 101/2017, 285-297.
 
6.
Ministerstwo Obrony Narodowej, 1967, Mała Encyklopedia Wojskowa, tom I, Warszawa.
 
7.
Ministerstwo Obrony Narodowej, 1977, Słownik podstawowych terminów wojskowych, Szt. Gen. 815/77, Warszawa.
 
8.
Ministerstwo Obrony Narodowej, 2009, Regulamin Ogólny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Szt. Gen. 1613/2009, Warszawa.
 
9.
Pawlisiak M., 2016, Bezpieczeństwo logistyczne wyznacznikiem zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Systemy Logistyczne Wojsk, nr 44/2016, 260-274.
 
10.
Pawlisiak M., 2018, Informacja jako determinant kierowania zabezpieczeniem logistycznym w rejonie odpowiedzialności Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 11/2018, 369-382.
 
11.
Rozkaz nr 488/Log/P4 Szefa Sztabu Generalnego WP z dn. 29 czerwca 2010 r. w sprawie przygotowania wdrożenia terytorialnego systemu zabezpieczenia funkcjonowania jednostek wojskowych w garnizonach Sił Zbrojnych RP opartego na Wojskowych Oddziałach Gospodarczych.
 
12.
Rurak A., Kozik B., 2018, Siły powietrzne w operacjach militarnych. W: Rurak A., Bezpieczeństwo powietrzne cz. I, Lotnicza Akademia Wojskowa, Dęblin, 161-173.
 
13.
Słowikowski A., 2018, Regionalne Bazy Logistyczne i Wojskowe Oddziały Gospodarcze w systemie zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Obronność. Zeszyty Naukowe 4(28) /2018, 313-329.
 
14.
Sztab Generalny Wojska Polskiego, 2014, Kompendium Logistyka Wojskowego, Logis. Wewn. 11/2014, Warszawa.
 
15.
Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r., Dz. U. z 2021 r. poz. 372.
 
16.
Załęski K., 2013, Wstęp do polityki bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Dęblin.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top