PL EN
REVIEW PAPER
EU REGULATIONS RELATING TO THE PROBLEM OF ILLEGAL IMMIGRATION AS ONE OF THE SIGNIFICANT THREATS TO SECURITY
 
More details
Hide details
1
Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 
 
Publication date: 2012-12-02
 
 
SBN 2012;3(1): 123-134
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents documents of the European Union, the provisions of which constitute the problem of illegal immigration affecting the Member States. The individual documents deal with the search for solutions limiting the most common forms of illegal immigration, which is the smuggling of people and trafficking in human beings. The Union is committed to preventing and combating trafficking in human beings and protecting the rights of victims of trafficking. Subsequent provisions included in EU regulations indicate, inter alia, on the need to reduce illegal immigration, a friendly policy for legal migration, effective management of external borders, a reliable return policy and the development of a common immigration policy.
 
REFERENCES (10)
1.
J. Balicki, P. Stalker, Polityka imigracyjna i azylowa, Warszawa 2006.
 
2.
S. Castles, M.J. Miller, Migracje we współczesnym świecie, Warszawa 2011.
 
3.
M. Duszczyk, Wyzwania polityki migracyjnej a doświadczenia międzynarodowe, (w:)P. Kaczmarczyk i M. Okólski (red.), Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia, Warszawa 2008.
 
4.
M. Duszczyk, Procesy migracyjne a bezpieczeństwo wewnętrzne, (w:) S. Sulowskii M. Brzeziński (red.) Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa – wybrane zagadnienia,Warszawa 2009.
 
5.
K. Głąbicka, Przerzut osób jako nowa forma migracji nielegalnej, „Polityka Społeczna”,nr 5-6 (2000).
 
6.
H. Jasiński, Szczyt Rady Europejskiej w Sewilli – konkluzje przewodnictwa Hiszpaniiw UE, „Wspólnoty Europejskie” 2002 nr 6.
 
7.
Z. Kawczyńska-Butrym, Migracje: wybrane zagadnienia, Lublin 2009.
 
8.
Prawo Unii Europejskiej wraz z wprowadzeniem Ewy Skibińskiej, Warszawa 2010.
 
9.
I. Wróbel, Status prawny obywatela państwa trzeciego w Unii Europejskiej, Warszawa2007.
 
10.
I. Wróbel, Wspólnotowe prawo imigracyjne, Warszawa 2008.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top