PL EN
REVIEW PAPER
EDUCATION AND SAFETY AGAINST SOCIAL AND CIVILIZATIONAL RISKS
 
More details
Hide details
1
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
 
 
Publication date: 2012-12-02
 
 
SBN 2012;3(1): 135-154
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the article is to present the essence, sources and types of threats with particular characteristics of social and civilization threats. Virtually every sector of human existence carries threats to broadly understood security. Each of them identifies threats (challenges) that may constitute a potential threat of disrupting social development and the economic regime. The main social threats include: social exclusion, homelessness, unemployment, intolerance, and social pathologies. Apart from social threats, threats to civilization are quite often mentioned as serious violations of human safety (including terrorism, threats to human health and the natural environment, human trafficking, crime, etc.).
 
REFERENCES (31)
1.
B. Balcerowicz, Pokój i nie-pokój na progu XXI wieku, Warszawa 2002.
 
2.
Cz. Banach, Szanse, zagrożenia i perspektywy przemian szkoły i systemu edukacjiw Polsce, Toruń 1995.
 
3.
U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2004.
 
4.
Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej,red. B. Wiśniewski, S. Zalewski, Bielsko-Biała 2006.
 
5.
W. Brezinka, Wy chowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, Kraków2005.
 
6.
Z. Bauman, Globalizacja, Warszawa 2000.
 
7.
M. Castells, Koniec tysiąclecia, Warszawa 2009.
 
8.
M. Cieślarczyk, Psychospołeczne i organizacyjne elementy bezpieczeństwa i obronności,Warszawa 1997.
 
9.
S. Dworecki, Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Warszawa 2001.
 
10.
Edukacja wobec wyzwań XXI wieku, red. I. Wojnar, J. Kubina, Warszawa 1997.
 
11.
F. Fukuyama, Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, tłum.J. Serwański, Poznań 2005.
 
12.
P. Gawliczek, J. Pawłowski, Zagrożenia asymetryczne, Warszawa 2003.
 
13.
B. Hołys, Wiktymologia, Warszawa 1997.
 
14.
S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa1997.
 
15.
R. Jakubczak, J. Flis (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwaniai strategie, Warszawa 2006.
 
16.
T. Kęsoń, Społeczne i psychologiczne przyczyny powstawania zagrożeń bezpieczeństwa,Warszawa 2007.
 
17.
P. Kłodkowski, Wojna światów. O iluzji wartości uniwersalnych, Kraków 2002.
 
18.
F. Koneczny, Prawa dziejowe, Londyn 1982.
 
19.
S. Korycki, System bezpieczeństwa Polski, Warszawa 1994.
 
20.
J. Kunikowski, Edukacja dla bezpieczeństwa we współczesnym społeczeństwie, (w:)T. Zacharuk, N. Nyczkało, J. Kunikowski (red.), Nauka, edukacja, wychowanie, Siedlce2011.
 
21.
Z. Kwieciński, Socjopatologia edukacji, Warszawa 1992.
 
22.
J. Naisbitt, Megatrends. Ten News Directions Transforming Our Life, Werner Books,New York 1984.
 
23.
Z. Pątek (red.), Edukacja na rzecz bezpieczeństwa, Warszawa 2011.
 
24.
A. Peccei, Przyszłość jest w naszych rękach, Warszawa 1987, s. 24.
 
25.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2002.
 
26.
J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996.
 
27.
Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007.
 
28.
A. Toffler, Trzecia fala, Warszawa 1997.
 
29.
R. Wróblewski i inni, Operacje reagowania kryzysowego, Warszawa 2002.
 
30.
R. Wróblewski, Podstawowe pojęcia z dziedziny polityki bezpieczeństwa, strategii i sztukiwojennej, Warszawa 1993.
 
31.
K. Żukrowska, M. Grącik (red. nauk.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoriai praktyka, Warszawa 2006.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top