PL EN
REVIEW PAPER
THE „MINISTERIAL KINGDOMS” AND SECURITY OF THE STATE’S KEY COMPONENTS
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2011-12-01
 
 
SBN 2011;1(1): 67-77
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article discusses the threats to the security of key state facilities, which are generated by the lack of coherence in the field of law regulating their protection and inter-ministerial communication. As the author of the article points out, in the literature on state security and its key infrastructure, a description of a number of threats can be found, but they lack the fundamental one resulting from poor lawmaking in Poland. It can be described as a "departmental kingdom" in the sphere of national security. Bad law-making, its inflation and bad quality are the first of the problems of Polish legislation. In addition, the government is convinced that the enactment of regulations solves the problem. The multiplicity and dispersion of institutions dealing with the quality assessment of the proposed regulations, operating independently and not creating a coherent system, is a significant problem affecting the quality of state security. Lawmakers usually do not have a full understanding of the need to change the law, nor a complete assessment of possible consequences. As a result of paying attention to their own departmental regulations, they create "departmental kingdoms" in the protection of the state's key infrastructure, which threatens the efficient functioning of the state in various states of threat to its security.
 
REFERENCES (24)
1.
Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, red. R. Jakubczak,J. Flis, Bellona, Warszawa 2006.
 
2.
M. Bojanowski, A. Popiołek, Trąbowe musi poczekać na lepsze czasy, „Gazeta Wyborcza”z 21 lipca 2011 r.
 
3.
(CK), Zagraniczne priorytety, „Polska Zbrojna” z 1 maja 2011 r.
 
4.
A. Goławski, Bezkresne pasmo reform, „Polska Zbrojna” z 21 czerwca 2009 r.
 
5.
A. Karkoszka, Atrybuty władzy, „Polska Zbrojna” z 25 września 2011 r.
 
6.
A. Kraśnicki, Szczecin przeżył ciemność, „Gazeta Wyborcza” z 9 kwietnia 2009 r.
 
7.
K. Liderman, Dokumentowanie systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego – planzapewniania ciągłości działania, http://www.ita.wat.edu.pl/.
 
8.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnieważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony,DzU nr 116 z 2003 r., poz. 1090.
 
9.
Z. Ruszkowski, Kompleksowa polityka bezpieczeństwa, „BOS–Bezpieczeństwo–Ochrona–Systemy” nr 3 i 4 z 1999 r.
 
10.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Akademia Obrony Narodowej,Warszawa 2002, wydanie czwarte, s. 49.
 
11.
Z. Sobejko, Teoretyczne i praktyczne problemy ochrony infrastruktury krytycznej,(w:) Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego XXI wieku – inżynieria działań w obszarachnauki, dydaktyki i praktyki, red. B. Kosowski, A. Włodarski, Warszawa 2007.
 
12.
M. Stankiewicz, Gwałtowny atak zimy sparaliżował Szczecin, „Rzeczpospolita”z 9 kwietnia 2009 r.
 
13.
Ustawa o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., DzU nr 114 z 1997 r., poz. 740.
 
14.
Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 r., DzU nr 89 z 2007 r., poz.590.
 
15.
Ustawa z 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu, DzU nr 27 z 2001 r., poz. 298.
 
16.
Ustawa z 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do sprawSkarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupachkapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naft owejoraz paliw gazowych, DzU nr 65, poz. 404 z 2010 r.
 
17.
I. Walencik, Parlament i rząd tworzą coraz więcej złego prawa, „Rzeczpospolita”z 17 stycznia 2011 r.
 
18.
A. Walentek, Zbierać i analizować informacje, „Życie Warszawy” z 26 sierpnia 2006 r.
 
19.
R. Woś, Europa jeszcze się sprawdzi, „Dziennik Gazeta Prawna” z 25-27 marca 2011 r.
 
20.
Wytyczne ministra obrony narodowej z 20 grudnia 2004 r. w sprawie ogólnych wymagańprzygotowania i prowadzenia szczególnej ochrony obiektów kategorii I, wydanie drugie,Warszawa 2005, Szt. OT Wewn. 1/2005.
 
21.
www.bbn.gov.pl/portal/pl/2/2647/Konferencja_inaugurujaca_SPBN_z_udzialem_Prezydenta.html.
 
22.
www.rcb.gov.pl/?page_id=257.
 
23.
Zarządzenie nr 29/2010 Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego z 17 grudnia 2010 r.
 
24.
Zarządzanie organizacją w warunkach ryzyka utraty informacyjnej ciągłości działania,red. naukowa P. Zaskórski, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2011.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top