PL EN
REVIEW PAPER
SELECTED ISSUES OF THE FINANCIAL TERRORISM PREVENTION IN POLAND
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
2
Departament Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów
 
 
Publication date: 2011-12-01
 
 
SBN 2011;1(1): 43-66
 
KEYWORDS
ABSTRACT
As in other countries, Poland has a system of counteracting the financing of terrorism. It includes: legal regulations, institutions, operational and reconnaissance activities, information and investigative activities. Financing terrorism is primarily fundraising and transferring funds. Transfers are often made through commercial entities, they are the keepers of information. Therefore, they were obliged to monitor and report those that may be related to terrorist financing to specialized state financial intelligence units. In Poland, the function of the financial intelligence unit is performed by the General Inspector of Financial Information (as an authority) together with the Financial Information Department of the Ministry of Finance that is subordinate to him. The Polish Financial Intelligence Unit is of an administrative nature. It does not have the authority to conduct operational reconnaissance or investigative activities. It counteracts the financing of terrorism, primarily by managing the flow of information on suspicious transactions and preventive actions. This study is devoted to these issues at the level of the FIU's activity. It mainly contains an analysis of the information flow process from the obligated institutions to the GIFI and from the GIFI to the prosecutor's office and relevant services. The competences of the GIFI are shown with the indication of relevant instruments that allow to actively hinder the financing of terrorism.
 
REFERENCES (14)
1.
B. Bolechów, Terroryzm w świecie podwubiegunowym. Przewartościowania i kontynuacje, Toruń 2003.
 
2.
J.C. Brisard, Terrorism Financing: Roots and Trends of Saudi Terrorism Financing, (www.old.nationalreview.com/document/document-un122002.pdf).
 
3.
Z. Cesarz, E. Stadtmüler, Problemy polityczne współczesnego świata, Wrocław 1998.
 
4.
A. Ciupiński, M. Zając (red.), Wybrane problemy walki z terroryzmem międzynarodowym, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2003.
 
5.
D. Deptała, Podstawowe zagadnienia przeciwdziałania finansowaniu działalności terrorystycznej ze szczególnym uwzględnieniem prania brudnych pieniędzy, (w:) J. Szafrański, J. Kosiński (red.), Współczesne zagrożenia terrorystyczne oraz metody ich zwalczania, Szczytno 2007.
 
6.
W. Filipkowski, G. Szczuciński, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w Polsce – wybrane aspekty, (w:) E. Gruza (red.), Wybrane aspekty zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, Warszawa 2010.
 
7.
B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Warszawa 1999.
 
8.
K. Indecki, Kryminalizacja aktu terrorystycznego – zagadnienia wybrane, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica” 67, 2004.
 
9.
K. Indecki, Prawo karne wobec terroryzmu i aktu terrorystycznego, Łódź 1998.
 
10.
K. Jałoszyński, Terroryzm czy terror kryminalny w Polsce?, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2001.
 
11.
K. Jałoszyński, Zagrożenie terroryzmem w wybranych krajach Europy Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2001.
 
12.
A. Kopciuch, Atrakcyjność bankowości alternatywnej dla procederu finansowania terroryzmu (http://www.terroryzm.com/artic... nansowania-terroryzmu-Alicja-Kopciuch.html).
 
13.
A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz. Tom I, Gdańsk 2005.
 
14.
Monograph on Terrorist Financing, National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, 2004 (www.govinfo.library.unt.edu/911/staff _statements/911_Terr-Fin_Monograph.pdf).
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top