PL EN
REVIEW PAPER
THE RULES OF POLISH MILITARY FORCES PARTICIPATION IN FOREIGN MISSIONS BASED ON AN EXAMPLE OF THE POLISH MILITARY CONTINGENT IN AFGHANISTAN
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2011-12-01
 
 
SBN 2011;1(1): 25-41
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Participation in military activity abroad in peaceful and other missions evolves out of general decision making process within a military structure. It is done in reference to the political and institutional sphere of state’s activity within domestic and international policy. Th e undertaking is decided upon by the highest administrative body and is made in lieu of state defenses and political interests. As the author points out, decision processes occur simultaneously on three levels: the highest levels of the state administration, the institutional international cooperation arena, and on the level of department of national defense. Th ere are many formal consultations prior to a mission, for example, the consultation between representatives of the state and the office of Th e Secretary General of the UN, on military commitment in peaceful operations. Th ere is unison between this process and the decision making in NATO and EU institutions. Good example of Poland’s commitment in such activity is presented by description in this article of the individual phases of Afghanistan mission. It is based on the mission regulations for the Polish Armed Forces abroad. Particular example focuses on the legal bases for commitment of the Polish Contingent in Afghanistan. Legal aspects are presented with reference to the Polish statutory law documents.
 
REFERENCES (10)
1.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej DzU z 2004 r. Nr 24, poz. 2416 z późn. zm.
 
2.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa. DzU Nr 162, poz. 1117, z późn. zm.
 
3.
Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych. DzU z 1949 r. Nr 23, poz. 90 z późn. zm.
 
4.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. DzU z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn.zm
 
5.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. DzU z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.
 
6.
Traktat Północnoatlantycki sporządzony w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r. DzU z 2000 r. Nr 87, poz. 970.
 
7.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa. DzU Nr 110, poz. 1257, ze zm.
 
8.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2009 r. sygn. akt Kp 3/09 M.P. Nr 72, poz. 913.
 
9.
Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie uznania terytorium Islamskiego Państwa Afganistanu za strefę działań wojennych M.P. Nr 42, poz. 454.
 
10.
Rządowy dokument: Informacja o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2013 r. Druk Sejmowy nr 2850.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top