PL EN
REVIEW PAPER
ACCEPTABILITY AND PERCEPTION OF SURVEILLANE TECHNOLOGIES – PUBLIC OPINION RESEARCH
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2018-07-02
 
 
SBN 2018;13(1): 249-264
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The technological advancement creates the necessity to control the progress of the awareness of functioning, usage and commitment, to technological development, within certain social areas. The article presents the public opinion research on the perception of new technologies, in the context of surveillance. Attention is paid to the public awareness of the functioning of technological solutions, and problems related to the adaptation of devices. The increasing technological domination becomes the standard of everyday life, and the society faces a difficult challenge of confronting modernity and universality.
 
REFERENCES (20)
1.
Bauman Z., Lyon D., Płynna inwigilacja rozmowy, przeł. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie,Kraków 2013.
 
2.
Bauman Z., Płynny lęk, przeł. T. Margański, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008.
 
3.
Białas A., Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, WydawnictwaNaukowo-Techniczne, Warszawa 2006.
 
4.
Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania,Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
 
5.
 
6.
Internetowy słownik języka polskiego [online] [in:] http://sjp.pwn.pl/.
 
7.
Jabłoński W., Kreowanie informacji. Media relations, PWN, Warszawa 2006.
 
8.
Jałoszyński K., Współczesny wymiar antyterroryzmu, TRIO, Warszawa 2008.
 
9.
Kałużny P., Techniki inwigilacji. Co nam grozi i jak się bronić?, Wydawnictwo NaukowePWN, Warszawa 2008.
 
10.
Kitler W., Bezpieczeństwo Narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system,AON, Warszawa 2011.
 
11.
Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, ŚwiatKsiążki, Warszawa 2000.
 
12.
Majchrzak D., Bezpieczeństwo militarne Polski, AON, Warszawa 2015.
 
13.
Malinowski K., Inwigilacja elektroniczna i bezpośrednia, Wydawnictwo FTA-InsiderTrading 2003.
 
14.
Monahan T., Surveillance in the Time of Insecurity, Rutgers University Press, NewBrunswick 2010.
 
15.
Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Dom Organizatora, Toruń2005.
 
16.
Paprzycki L., Rau Z. (red.), Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowaneji terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna, Wolters Kluwer Polska,Warszawa 2009.
 
17.
Pniak S., Cyberzagrożenia w ujęciu społeczeństwa informacyjnego, [w:] red. M. Szetela,M. Kaleta, K. Piech, M. Piech, Zaplątani w sieci. Społeczeństwo wobec wyzwań nowychmediów, WSKSiM, Toruń 2017.
 
18.
Tokarski J. (red.), Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980.
 
19.
Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DzU 2016,poz. 922).
 
20.
Wnuk-Lipiński E., Socjologia życia publicznego, Scholar, Warszawa 2005.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top