PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
AKCEPTOWALNOŚĆ I POSTRZEGANIE TECHNOLOGII INWIGILACYJNYCH – BADANIA OPINII PUBLICZNEJ
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 02-07-2018
 
 
SBN 2018;13(1): 249-264
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Postępująca technologia wymusza kontrolowanie postępu grup społecznych wobec świadomości funkcjonowania, wykorzystywania oraz zaangażowania w rozwój technologiczny. W artykule przedstawiono badania społeczeństwa wobec postrzegania nowych technologii w kontekście inwigilacji. Zwrócono uwagę na świadomość społeczeństwa względem funkcjonowania rozwiązań technologicznych oraz zaprezentowano problemy związane z adaptacją urządzeń. Przybierająca na sile dominacja technologiczna staje się standardem codzienności, a społeczeństwo stoi przed trudnym wyzwaniem konfrontacji nowoczesności z powszechnością.
 
REFERENCJE (20)
1.
Bauman Z., Lyon D., Płynna inwigilacja rozmowy, przeł. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie,Kraków 2013.
 
2.
Bauman Z., Płynny lęk, przeł. T. Margański, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008.
 
3.
Białas A., Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, WydawnictwaNaukowo-Techniczne, Warszawa 2006.
 
4.
Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania,Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
 
5.
 
6.
Internetowy słownik języka polskiego [online] [in:] http://sjp.pwn.pl/.
 
7.
Jabłoński W., Kreowanie informacji. Media relations, PWN, Warszawa 2006.
 
8.
Jałoszyński K., Współczesny wymiar antyterroryzmu, TRIO, Warszawa 2008.
 
9.
Kałużny P., Techniki inwigilacji. Co nam grozi i jak się bronić?, Wydawnictwo NaukowePWN, Warszawa 2008.
 
10.
Kitler W., Bezpieczeństwo Narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system,AON, Warszawa 2011.
 
11.
Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, ŚwiatKsiążki, Warszawa 2000.
 
12.
Majchrzak D., Bezpieczeństwo militarne Polski, AON, Warszawa 2015.
 
13.
Malinowski K., Inwigilacja elektroniczna i bezpośrednia, Wydawnictwo FTA-InsiderTrading 2003.
 
14.
Monahan T., Surveillance in the Time of Insecurity, Rutgers University Press, NewBrunswick 2010.
 
15.
Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Dom Organizatora, Toruń2005.
 
16.
Paprzycki L., Rau Z. (red.), Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowaneji terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna, Wolters Kluwer Polska,Warszawa 2009.
 
17.
Pniak S., Cyberzagrożenia w ujęciu społeczeństwa informacyjnego, [w:] red. M. Szetela,M. Kaleta, K. Piech, M. Piech, Zaplątani w sieci. Społeczeństwo wobec wyzwań nowychmediów, WSKSiM, Toruń 2017.
 
18.
Tokarski J. (red.), Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980.
 
19.
Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DzU 2016,poz. 922).
 
20.
Wnuk-Lipiński E., Socjologia życia publicznego, Scholar, Warszawa 2005.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top