PL EN
REVIEW PAPER
UNTOLDED WAR - DRUG CRIME OF THE CARTEL. THE ESSENCE OF THE THREAT
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
2
Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 
 
Publication date: 2018-07-02
 
 
SBN 2018;13(1): 265-285
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article shows the general dimension of the area of ​​activity of organized crime groups and drug cartels as well as the elements in relation to which the sensitivity of particular dimensions of the state security system to the influence of criminal entities can be assessed. Due to the size of the problem and the number of components, it is only the first in a series of articles on the activity in the sphere of organized crime and the phenomena that create it, which, as the authors note, translate potentially into the dimension of threats that can be defined in relation to the phenomena of hybrid war, although the prism of this prism is clearer. will appear in later articles. The former defines only the general space-time, subject framework and basic definitions that appear in the cognitive sphere of this topic. They allow to notice the original scale of variables defined later by law, ie politically, of those relations to which the "institutions" of organized crime and drug cartels will adhere.
 
REFERENCES (26)
1.
320 tys. zabitych w wojnie w Syrii, portal internetowy defence24, http://www.defence24.pl/561657...
 
2.
Ball Ph., The Devil’s doctor. Paracelsus and the world of Renaissance Magic and Science,Arrow Books 2007.
 
3.
Bartkiewicz A., Syria: Już 320 tys. ofiar wojny domowej, portal internetowy Rzeczpospolita,http://www.rp.pl/Wojna-w-Syrii...
 
4.
Cook J., Mexico’s Drug War Was World’s Second-Deadliest Conflict In 2016, portalinternetowy HUFFPOST, https://www.huffingtonpost.com...
 
6.
EU Serious and Organized Crime Threat Assessment 2017. Crime in the age of technologyhttps://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/serious-and-organised--crime-threat-assessment
 
7.
 
8.
 
9.
Habrat B., Uzależnienie od kanabinoli, https://psychiatria.mp.pl/uzal... 14.12.2017 r.
 
12.
Informator – nowe narkotyki − „dopalacze”, Warszawa 2015.
 
13.
Informator o narkotykach, http://www.narkomania.org.pl/i...
 
14.
International Business Time, http://www.ibtimes.co.uk/3000-...
 
15.
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, http://www.kbpn.gov.pl/portal?...
 
16.
Kubica M., Gąsiorowski J., Narkotyki. Charakterystyka wybranych substancji, Katowice2012.
 
17.
Mądrzejowski W., Przestępczość zorganizowana. System zwalczania, Warszawa 2015.
 
18.
Narkotykowa mapa świata – gdzie od czego najwięcej uzależnień? http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrow...
 
19.
Ponad 27 milionów ludzi uzależnionych od narkotyków. Wstrząsający raport ONZ http://wiadomosci.gazeta.pl/wi...
 
20.
Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2014, https://sjp.pwn.pl/sjp/kartel;...
 
21.
The Drug Problem And Organized Crime, Illicit Financial Flows, Corruption And Terrorismhttps://www.unodc.org/wdr2017/index.html
 
22.
The Drug Problem And Organized Crime, Illicit Financial Flows, Corruption And Terrorismhttps://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_5_NEXUS.pdf
 
23.
Walków M., Jakie narkotyki zażywają Europejczycy?, portal internetowy BusinessInsider, https://businessinsider.com.pl...
 
24.
Warchał A., Żukowski P., Dangers To State Security: Deception – An ExemplificationBased On Contemporary Open Sources, „Studia Bezpieczeństwa Nardowego”, nr 8/2015,WAT, Warszawa 2015.
 
25.
World Drug Report 2017. Fact sheet on statistics and trends in illicit drugs https://www.unodc.org/wdr2017/...
 
26.
Zobacz, ilu Polaków bierze narkotyki, http://www.sfora.pl/polska/Zob...
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top