PL EN
REVIEW PAPER
THE NORTH ATLANTIC ALLIANCE'S ADAPTATION TO THE NEW THREATS POSED BY THE RUSSIAN FEDERATION
Marcin MISZCZUK 1, A-D,F
 
 
 
More details
Hide details
1
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, Polska
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Submission date: 2023-06-17
 
 
Final revision date: 2023-06-26
 
 
Acceptance date: 2023-06-26
 
 
Publication date: 2023-06-26
 
 
Corresponding author
Marcin MISZCZUK   

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, Polska
 
 
SBN 2023;28(2): 27-52
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The purpose of this article is to explore the North Atlantic Alliance's efforts to adapt to new threats created by the Russian Federation and to forecast future actions, which may be undertaken in this area. The following research problem was formulated in the work: What actions is and may be taken by the North Atlantic Alliance in the future to adapt to new threats created by the Russian Federation? In the course of the research process, it was determined that the new challenges and threats to the North Atlantic Alliance arise from the Russian Federation's efforts to revise the international order, through economic rivalry and political pressure with the key role of military force, as the basis for achieving strategic foreign policy goals. Military force is used by Russia both in the form of symmetrical military actions and hybrid forms of influence. The war in Ukraine has shown that the Russian Federation is capable and ready to conduct open armed conflict. The evolution of threats allows to assume that armed force will be the main argument used by Russia to achieve its strategic goals over the next decade. NATO's adaptation to the challenges of the international security environment consists primarily of expanding Allied deterrence and defense capabilities, increasing the quantity and quality of the armed forces deployed on the Alliance's eastern flank, conceptual and organizational changes that will adapt the North Atlantic Alliance's operations to the challenges and threats created by the Russian Federation. It is presumed that NATO's future adaptation activities may be related to increasing defense spending by member states, intensifying the process of acquiring equipment and armaments and developing the capabilities of NATO's armed forces in nuclear deterrence and the use of precision-guided weapons.
 
REFERENCES (30)
1.
AWG, 2017. Russian new generation Warfare Handbook. Asymetric Warfare Group, U.S. Army, Maryland: US Army [online]. Dostępne pod adresem: https://info.publicintelligenc...- -RussianNewWarfareHandbook.pdf [dostęp: 21.04.2023 r.].
 
2.
Banasik, M., 2021. Rywalizacja, presja i agresja Federacji Rosyjskiej, Warszawa: Difin.
 
3.
Banasik, M., 2021. Znaczenie odstraszania strategicznego dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Przegląd wschodnioeuropejski 12.
 
4.
Banasik, M., 2022. Odstraszanie strategiczne mechanizmem prowadzenia przez Federację Rosyjską rywalizacji międzynarodowej. Przegląd wschodnioeuropejski nr 13 [online]. Dostępne pod adresem: http://www.uwm.edu.pl/cbew/202... [dostęp: 15.04.2023 r.].
 
5.
Binnendijk, H., Lindley-French J., 2021. Prioritize NATO’s core task: collective defense [online]. Dostępne pod adresem: https://www.defensenews.com/op...- natos-core-task-collective-defense/ [dostęp: 2.05.2023 r.].
 
6.
Brząkała M., 2022. Wpływ pandemii oraz ataku Rosji na Ukrainę na logistykę ostatniej mili z uwzględnieniem rozwoju zachowań konsumenckich oraz globalnych łańcuchów dostaw. Debiuty Studenckie 2022; Logistyka i transport.
 
7.
Chekinov, S. G., Bogdanov, S.A., 2013. The Nature and Content of a New-Generation War. Military Thought nr 4 [online]. Dostępne pod adresem: https://www.semanticscholar.or... The-Nature-and-Content-of-a-New-Generation-War-Chekinov-Bogdanov/c8874593b1860de- 12fa40dadcae8e96861de8ebd [dostęp: 23.05.2023 r.].
 
8.
Demus, A., Grisé, M., Shokh, Y., 2022. Rivalry in the Information Sphere: Russian Conceptions of Information Confrontation, Santa Monica: RAND Corporation.
 
9.
DGP, 2023. Dlaczego Putin chce rozmieścić broń nuklearną na Białorusi? Oto trzy powody [online]. Dostępne pod adresem: https://www.gazetaprawna.pl/wi...- 9307,wladimir-putin-rozmieszczenie-broni-nuklearnej-na-bialorusi.html [dostęp: 20.04.2023 r.].
 
10.
Erlanger, S., 2023. Russian Invasion of Ukraine Revolutionizes NATO Military Strategy [online]. Dostępne pod adresem: https://www.nytimes.com/2023/0...- war.html [dostęp: 06.05.2023 r.].
 
11.
Fukuyama, F., 2000. Koniec historii, Poznań: Z-sk i Spółka.
 
12.
Gotkowska, J., Tarociński, J., 2022. Co po Madrycie? Szczyt NATO, a bezpieczeństwo wschodniej flanki [online]. Dostępne pod adresem: https://www.osw.waw.pl/pl/publ...- -osw/2022-07-05/co-po-madrycie-szczyt-nato-a-bezpieczenstwo-wschodniej-flanki#_ftn17 [dostęp: 05.05.2023 r.].
 
13.
Hammes, T. X., 2023. Game-changers: Implications of the Russo-Ukraine War for the Future of Ground Warfare, Waszyngton: Atlantic Council.
 
14.
Hernandez G. R., 2022. Poland Reignites Nuclear Sharing Conversation [online]. Dostępne pod adresem: https://www.armscontrol.org/ac...- -conversation [dostęp: 23.05.2023 r.].
 
15.
Instytut Europy Środkowej. 2023, Niejednoznaczne podejście Węgier do NATO [online]. Dostępne pod adresem: https://ies.lublin.pl/komentar... [dostęp: 26.05.2023 r.].
 
16.
Johnson, D., 2018. Russia’s Conventional Precision Strike Capabilities, Regional Crises, and Nuclear Thresholds. Livermore Papers on Global Security nr 3 [online]. Dostępne pod adresem: https://cgsr.llnl.gov/content/... [dostęp: 06.06.2023 r.].
 
17.
Kasprzycki, D., Mickiewicz, P., Od „konfliktu hybrydowego” do działań konwencjonalnych? Koncepcja oddziaływania militarnego Rosji, ze szczególnym uwzględnieniem zmian po 2018 roku. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 25.
 
18.
Lorenz, W., 2022. Wysunięta obrona - nowe podejście do polityki obrony i odstraszania NATO [online]. Dostępne pod adresem: https://www.pism.pl/publikacje...- do-polityki-obrony-i-odstraszania-nato [dostęp: 4.05.2023 r.].
 
19.
Meissner, J., 2022. Rosyjska koncepcja wojny nowej generacji w świetle pierwszych doświadczeń z wojny w Ukrainie. Roczniki Nauk Społecznych nr 4 [online]. Dostępne pod adresem: https:// ojs.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/17783/16761 [dostęp: 15.04.2023 r.].
 
20.
Menkiszak, M., 2023. Wygrać wojnę z Rosją. O kontrstrategii Zachodu wobec Moskwy. Punkt widzenia nr 89 [online]. Dostępne pod adresem: https://www.osw.waw.pl/sites/d... PW_89_Wygrac-wojne-z-Rosja_net_0.pdf [dostęp: 25.05.2023 r.].
 
21.
NATO, 2022. Defence Expenditure of NATO Countries (2014-2022) [online]. Dostępne pod adresem: https://www.nato.int/nato_stat...- en.pdf [dostęp: 08.05.2023 r.].
 
22.
NATO, 2022. Deterrence and defence [online]. Dostępne pod adresem: https://www.nato.int/ cps/en/natohq/topics_133127.htm [dostęp: 10.05.2023 r.].
 
23.
NATO, 2022. NATO’s annual nuclear exercise gets underway [online]. Dostępne pod adresem: https://www.nato.int/cps/en/na... [dostęp: 12.05.2023 r.].
 
24.
OSW, 2023. Wschodnia flanka NATO po roku wojny – mobilizacja różnych prędkości [online]. Dostępne pod adresem: https://www.osw.waw.pl/pl/publ... wschodnia-flanka-nato-po-roku-wojny-mobilizacja-roznych#_ftn1 [dostęp: 06.05.2023 r.].
 
25.
PAP, 2022. „NYT”, Ukraińska ofensywa wynikiem narad i gier wojennych z USA i Wielką Brytanią [online]. Dostępne pod adresem: https://www.pap.pl/aktualnosci...- ofensywa-wynikiem-narad-i-gier-wojennych-z-usa-i-wielka [dostęp: 25.05.2023 r.].
 
26.
Paździorek, P., 2023. Operacyjne aspekty koncepcji A2/AA. Wiedza Obronna nr 2 [online]. Dostępne pod adresem: http://wiedzaobronna.edu.pl/in... [dostęp: 20.04.2023 r.].
 
27.
Polskie Radio 24, 2023. Macron wzywa do „strategicznej autonomii Europy”. Ekspert: Francja dezawuuje znaczenie NATO [online]. Dostępne pod adresem: https://polskieradio24.pl/5/12... artykul/3150180,macron-wzywa-do-strategicznej-autonomii-europy-ekspert-francja-dezawuu je-znaczenie-nato [dostęp: 26.05.2023 r.].
 
28.
Reach, C., 2022. Book Review: ‚Escalation and Deescalation of Crises, Armed Conflicts, and Wars’ [online]. Dostępne pod adresem: https://www.rand.org/blog/2022...- deescalation-of-crises-armed.html [dostęp: 20.04.2023 r.].
 
29.
Tarociński J., Wilk A., 2023. Dostawy broni – konieczność dla Ukrainy, wyzwanie dla Zachodu [online]. Dostępne pod adresem: https://www.osw.waw.pl/pl/publ... dostawy-broni-koniecznosc-dla-ukrainy-wyzwanie-dla-zachodu [dostęp: 05.05.2023 r.].
 
30.
Thomas, T., 2017. The Evolving Nature of Russia’s Way of War [online]. Dostępne pod adresem: https://www.armyupress.army.mi...- -August-2017/Thomas-Russias-Way-of-War/ [dostęp: 2.05.2023 r.].
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top