PL EN
REVIEW PAPER
ANTHROPOLOGICAL ASPECT OF INFORMATION SECURITY FOR USERS OF MODERN MEANS OF COMMUNICATION
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2011-12-01
 
 
SBN 2011;1(1): 239-261
 
KEYWORDS
ABSTRACT
According to Aristotle, the basis for the survival and development of an individual is a community that requires communication, initially only verbal, and now multimedia. Thus, the fundamental aspect of human security corresponds directly to the human ability to communicate. In the history of the development of human civilization, the transformation of the way of communication has undergone various transformations, from simple forms to more complex and multidimensional systems that dominate today. The article indicates the anthropological aspect of securing this communication against basic threats. It presents the basic concepts in this field, such as society and ICT security, and defines the forms of cybercrime. In the recommendations, he explains cybercrime, but also gives tips on how to counteract these threats. As human culture is constantly evolving, a philosophical analysis seems to be the most adequate description that will combine universal elements with particular transformations.
 
REFERENCES (20)
1.
A. Adamski, Cyberberprzestepczość – aspekty prawne i krymnologiczne, „Studia Prawnicze” 2005, nr 4(166).
 
2.
P. Aftal, Internet a dzieci: uzależnienia i inne niebezpieczeństwa, przeł. B. Nicewicz,wyd. Pruszyński i S-ka, Warszawa 2003.
 
3.
M. Castells, Galaktyka Internetu. Refleksje nad internetowym biznesem i społeczeń-stwem, Poznań 2003.
 
4.
W. Cellary (red.), Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raporto rozwoju społecznym, Wydane przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju,Warszawa 2002.
 
5.
M. Goliński, Polska jako społeczeństwo informacyjne – ocena infrastruktury technicznej,(w:) Rozwój społeczeństwa informacyjnego – teoria i praktyka, t. 1, Wyd. AGH, Kraków2003.
 
6.
A. Grzywak, Internet w społeczeństwie informacyjnym, wyd. WSB, Dąbrowa Górnicza2003.
 
7.
Ch. Jonscher, Życie okablowane. Kim jesteśmy w epoce przekazu cyfrowego?, Muza SA,Warszawa 2001.
 
8.
J.A. Kennedy, Internet, Optimus Pascal SA, wydanie I, Bielsko-Biała 1999.
 
9.
K. Krzysztofek, M.S. Szczepański, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnychdo informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
 
10.
M. Madej, M. Tretlikowski (red.), Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, Wyd.Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2009, Aneks. Konwencja o cyberprzestępczości.
 
11.
M. Majta, Rola informacji w kształtowaniu nowych społeczeństw, EBIB, Wrocław2005.
 
12.
K. Paradowski, Internet, korzyści i zagrożenia, wyd. Centrum Edukacji Społeczeństwa,Warszawa 2000.
 
13.
J. Raczkowska, T.D. Woyciechowska, Problemy zagrożenia młodzieży uzależnieniem(diagnoza i terapia), Centralny Ośrodek Metodyczny Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 2009.
 
14.
B. Siemieniecki, W. Lewandowski, Internet w szkole, Wydawnictwo Adam Marszałek,Wydanie II, Toruń 1998.
 
15.
B. Szmajdziński, Syndrom Uzależnienia od Internetu, wydawnictwo Studio-Impuls,Warszawa 2007.
 
16.
R. Tadeusiewicz, Społeczność Internetu, Wyd. Exit, Warszawa 2003.
 
17.
P. Wallece, Psychologia internetu, Dom Wydawniczy Rebis, wydanie I, Poznań 2001.
 
18.
T. Zasępa, R. Chmura (red.), Internet i nowe technologie ku społeczeństwu przyszłości,Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2008.
 
19.
Bez niedomówień do rodziców. O problemach dzieciństwa i dorastania, praca zbiorowapod redakcją A. Janowskiego i I. Namysłowskiej, Instytut Psychiatrii i Neurologii, ELMABOOKS, Warszawa 1998.
 
20.
Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne 2007-2013, Warszawa,wrzesień 2005.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top