PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ANTROPOLOGICZNY ASPEKT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO UŻYTKOWNIKÓW NOWOCZESNYCH ŚRODKÓW KOMUNIKACJI
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 01-12-2011
 
 
SBN 2011;1(1): 239-261
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Według Arystotelesa podstawą przetrwania i rozwoju jednostki jest wspólnota, która wymaga komunikacji, pierwotnie tylko werbalnej, a dziś multimedialnej. Zatem podstawowy aspekt ludzkiego bezpieczeństwa koresponduje bezpośrednio z ludzką umiejętnością porozumiewania się. W historii rozwoju cywilizacji człowieka przemiana sposobu komunikowania się przeszła różnego rodzaju przemiany, od form prostych do bardziej złożonych i wielowymiarowego systemu dominującego obecnie. Artykuł wskazuje na antropologiczny aspekt zabezpieczenia owej komunikacji przed podstawowymi zagrożeniami. Prezentuje podstawowe pojęcia z tego zakresu, takie jak społeczeństwo i bezpieczeństwo teleinformacyjne, oraz określa formy cyberprzestępczości. W rekomendacjach wyjaśnia cyberprzestępczość, ale też daje wskazówki, jak owym zagrożeniom przeciwdziałać. Ponieważ kultura ludzka ciągle ewoluuje, najbardziej adekwatnym opisem, który połączy elementy uniwersalne z przemianami partykularnymi, wydaje się być analiza filozoficzna.
 
REFERENCJE (20)
1.
A. Adamski, Cyberberprzestepczość – aspekty prawne i krymnologiczne, „Studia Prawnicze” 2005, nr 4(166).
 
2.
P. Aftal, Internet a dzieci: uzależnienia i inne niebezpieczeństwa, przeł. B. Nicewicz,wyd. Pruszyński i S-ka, Warszawa 2003.
 
3.
M. Castells, Galaktyka Internetu. Refleksje nad internetowym biznesem i społeczeń-stwem, Poznań 2003.
 
4.
W. Cellary (red.), Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raporto rozwoju społecznym, Wydane przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju,Warszawa 2002.
 
5.
M. Goliński, Polska jako społeczeństwo informacyjne – ocena infrastruktury technicznej,(w:) Rozwój społeczeństwa informacyjnego – teoria i praktyka, t. 1, Wyd. AGH, Kraków2003.
 
6.
A. Grzywak, Internet w społeczeństwie informacyjnym, wyd. WSB, Dąbrowa Górnicza2003.
 
7.
Ch. Jonscher, Życie okablowane. Kim jesteśmy w epoce przekazu cyfrowego?, Muza SA,Warszawa 2001.
 
8.
J.A. Kennedy, Internet, Optimus Pascal SA, wydanie I, Bielsko-Biała 1999.
 
9.
K. Krzysztofek, M.S. Szczepański, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnychdo informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
 
10.
M. Madej, M. Tretlikowski (red.), Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, Wyd.Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2009, Aneks. Konwencja o cyberprzestępczości.
 
11.
M. Majta, Rola informacji w kształtowaniu nowych społeczeństw, EBIB, Wrocław2005.
 
12.
K. Paradowski, Internet, korzyści i zagrożenia, wyd. Centrum Edukacji Społeczeństwa,Warszawa 2000.
 
13.
J. Raczkowska, T.D. Woyciechowska, Problemy zagrożenia młodzieży uzależnieniem(diagnoza i terapia), Centralny Ośrodek Metodyczny Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 2009.
 
14.
B. Siemieniecki, W. Lewandowski, Internet w szkole, Wydawnictwo Adam Marszałek,Wydanie II, Toruń 1998.
 
15.
B. Szmajdziński, Syndrom Uzależnienia od Internetu, wydawnictwo Studio-Impuls,Warszawa 2007.
 
16.
R. Tadeusiewicz, Społeczność Internetu, Wyd. Exit, Warszawa 2003.
 
17.
P. Wallece, Psychologia internetu, Dom Wydawniczy Rebis, wydanie I, Poznań 2001.
 
18.
T. Zasępa, R. Chmura (red.), Internet i nowe technologie ku społeczeństwu przyszłości,Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2008.
 
19.
Bez niedomówień do rodziców. O problemach dzieciństwa i dorastania, praca zbiorowapod redakcją A. Janowskiego i I. Namysłowskiej, Instytut Psychiatrii i Neurologii, ELMABOOKS, Warszawa 1998.
 
20.
Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne 2007-2013, Warszawa,wrzesień 2005.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top