PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
EWOLUCJA ŚRODOWISKA BEZPIECZEŃSTWA I PLANOWANIE ROZWOJU UZBROJENIA
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 01-12-2011
 
 
SBN 2011;1(1): 263-285
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule scharakteryzowano czynniki wpływające na planowanie rozwoju uzbrojenia. Opisano najważniejsze tendencje występujące w wyodrębnionych obszarach środowiska bezpieczeństwa (geograficznym, politycznym, ekonomicznym, demograficznym, etnicznym, cywilizacyjnym) i ich odwzorowanie w rozwoju aktualnych systemów uzbrojenia oraz w wizjach uzbrojenia perspektywicznego. Przedstawiona została procedura perspektywicznego planowania rozwoju systemów uzbrojenia z uwzględnieniem niezbędnych informacji prognostycznych związanych z ewolucją środowiska bezpieczeństwa. Wybrane fragmenty procedury planistycznej zilustrowano przykładami obejmującymi określone rodzaje uzbrojenia. Sformułowano wnioski dotyczące badań wpływu wiarygodności, dokładności i ryzyka związanego z prognozowaniem środowiska bezpieczeństwa na przebieg i końcowe rezultaty procedury planowania rozwoju systemów uzbrojenia.
 
REFERENCJE (10)
1.
BEA Systems, Future battlefeld concepts, www.beasystems.com.
 
2.
M. Cieślak, Economical forecasting: methods and applications, PWN, Warsaw 2005.
 
3.
Land Operation in the Year 2020, RTO TR 8 (AC/323(SAS)TP/S, March 1999, Urbanoperation in the Year 2020, RTO- TR-071 AC/323(SAS-030)TP/3S, April 1998.
 
4.
Z. Mierczyk, Modern technologies in military systems, Military University of Technology,Warsaw 2008.
 
5.
W. Miszalski, Te applications of system analysis in designing logistic structures of armedForces: Part I – Formulating the project task, Part II: Concept and laboratory works, PartIII: Project decisions, executive decisions and implementing works, Scientifc Journal“Military Logistic Systems”, Military University of Technology No. 17, 19, 20, Warsaw1992, 1994, 1995.
 
6.
W. Miszalski, Evaluations and Studies for Arms Procurement Decision Making, “ScientifcBulletin of the Military University of Technology”, Vol. LI, Nr 9 (2002), pp. 5-14.
 
7.
W. Miszalski, Sz. Mitkow, Analytical methods supporting defence acquisitions, Symposium NATO – Analytical support to defence transformation, http://www.rto.nato.int/Pubs/R....
 
8.
Sz. Mitkow, Te methodology of choice of defned capabilities in acquisition process ofarmament and military equipment, Scientifc Journal “Military Logistic Systems”, MilitaryUniversity of Technology No. 35, Warsaw 2009.
 
9.
H. Stevenson Mitchel, U.S. Army Logistics I military operations, Logistics TechnologyConference, Rynia – Warsaw 26-28 May 2009.
 
10.
Urban operations in the Year 2020, RTO- TR-071 AC/323(SAS-030)TP/3S, April1998.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top