PL EN
REVIEW PAPER
THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON NATIONAL SECURITY. CHALLENGES AND THREATS
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2011-12-01
 
 
SBN 2011;1(1): 225-238
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The publication attempts to analyze the manifestations of globalization that may have a direct or indirect impact on the social and political security of the state. As it is noted, the processes of globalization may have a direct or indirect social and political impact on the security of the state. The introduction to the article presents the opportunities and threats accompanying the processes of the globalizing world. On the other hand, the main part refers to two thematic areas closely related to the subject of interest of the study. The first one presents the essence, evolution and specific properties of the newly created global system. In turn, the second area of ​​considerations was focused on the identification and description of global premises and conditions of national security in the social and political dimension. The changes and correlations taking place between individual areas simultaneously change the overall perception of the problem.
 
REFERENCES (8)
1.
Z. Bauman, Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000.
 
2.
J. Baylis, S. Smith (red.), Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunkówmiędzynarodowych, Kraków 2008.
 
3.
M. Cieślarczyk, Psychospołeczne i organizacyjne elementy bezpieczeństwa i obronności,rozprawa habilitacyjna, Warszawa 1997.
 
4.
T.L. Friedman, Lexus i drzewo oliwne: zrozumieć globalizację, Poznań 2001.
 
5.
T. Jemioło, Globalizacja: szanse i zagrożenia, Warszawa 2000.
 
6.
M. Kassangana, ONZ wobec wyzwań globalizacji, „Sprawy Międzynarodowe” 2000,nr 1.
 
7.
R. Kuźniar, Globalizacja, geopolityka i polityka zagraniczna, „Sprawy Międzynarodowe”2000, nr 1.
 
8.
W. Szymański, Globalizacja: wyzwania i zagrożenia, Warszawa 2001.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top