PL EN
REVIEW PAPER
ANTHROPOLOGICAL ASPECT OF INFORMATION SECURITY FOR USERS OF MODERN MEANS OF COMMUNICATION
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2012-12-02
 
 
SBN 2012;3(1): 177-190
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The following publication is a continuation of the previous one: The anthropological aspect of information security for users of modern means of communication. In the first part, I presented the basic concepts of security, including ICT security, communication, and modern telecommunications1. In the recommendations, I explained the phenomenon of cybercrime and gave tips on how to prevent it. In the second part, I focus on personal security in private and state institutions. I pay particular attention to current issues, such as the safety of children and the ACTA agreement. In addition, I emphasize the role of the direction and scope of development of the evolution of cyberspace, mainly telephony and the Internet.
 
REFERENCES (16)
1.
P. Aftal, Internet a dzieci: uzależnienia i inne niebezpieczeństwa, przeł. B. Nicewicz,Pruszyński i S-ka, Warszawa 2003.
 
2.
R. Carne, Te Leaderless Revolution: How ordinary people will take power and changepolitics in the 21st century, published in the UK by Simon & Schuster, 2011, and in theUS by Blue Rider.
 
3.
M. Castells, Galaktyka Internetu. Refleksje nad internetowym biznesem i społeczeń-stwem, Poznań 2003.
 
4.
M. Goliński, Polska jako społeczeństwo informacyjne – ocena infrastruktury technicznej,(w:) Rozwój społeczeństwa informacyjnego – teoria i praktyka, t. 1, Wyd. AGH, Kraków2003.
 
5.
A. Grzywak, Internet w społeczeństwie informacyjnym, wyd. WSB. Dąbrowa Górnicza2003.
 
6.
A.J. Kennedy, Internet, Optimums Pascal S.A., wyd. I, 1999.
 
7.
K. Krzysztofek, M.S. Szczepański, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnychdo informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
 
8.
L. Kirwil, Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo – część 2. Częściowyraport z badań EU Kids Online. II przeprowadzonych wśród dzieci w wieku 9-16 lati ich rodziców, SWPS–EU, Warszawa 2011.
 
9.
M. Madej, M. Terlikowski (red.), Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, Wyd.Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2009, Aneks. Konwencja o cyberprzestępczości.
 
10.
M. Ossowska, Normy moralne, Próba systematyzacji, wyd. III, PWN, Warszawa1985.
 
11.
K. Paradowski, Internet – korzyści i zagrożenia, Wyd. Centrum Edukacji Społeczeń-stwa, Warszawa 2000.
 
12.
Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Janowskiego i Ireny Namysłowskiej, Bez niedomówień do rodziców. O problemach dzieciństwa i dorastania, Instytut Psychiatriii Neurologii i ELMA BOOKS, Warszawa 1998.
 
13.
B. Siemieniecki, W. Lewandowski, Internet w szkole, Wydawnictwo Adam Marszałek,Toruń 1998, Wydanie II.
 
14.
B. Szmajdziński, Syndrom uzależnienia od Internetu, wydawnictwo Studio-Impuls,Warszawa 2007.
 
15.
R. Rosa, Filozofa bezpieczeństwa, wyd. Bellona, Warszawa 1997.
 
16.
R. Tadeusiewicz, Społeczność Internetu, Wyd. Exit, Warszawa 2003.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top