PL EN
REVIEW PAPER
STUDYING THE PILLARS OF POLAND'S SECURITY ON THE STRATEGIC LEVEL
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2016-11-07
 
 
SBN 2016;10(2): 29-51
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The subject of the article is the epistemological aspect of the philosophy of security embedded in the methodology of sociocybernetics. On the other hand, the main goal of the work is to evaluate selected security pillars as necessary and sufficient conditions in relation to the social system of Poland - implied by the pattern of the cybernetic system - over the course of almost seventy years. On the other hand, the diagnosis of the dynamics of changes concerns mainly the energy balance of Poland, including the building cause (sociomass) and the causative cause (socioenergy) in the indicated period of time (from 1946 to 2014), which is included in social activities at a strategic, measurable level.
 
REFERENCES (12)
1.
Karpiński A., Paradysz S., Od uprzemysłowienia w PRL do deindustrializacji kraju,MUZA, Warszawa 2015.
 
2.
Karpiński A., Paradysz S., Jak powstawały i jak upadały zakłady przemysłowe w Polsce,MUZA, Warszawa 2013.
 
3.
Kossecki J., Cybernetyka społeczna, PWN, Warszawa 1981.
 
4.
Kossecki J., Elementy nowoczesnej wiedzy o sterowaniu ludźmi, WZiA, Kielce 2001.
 
5.
Kossecki J., Metacybernetyka, Harfor, Warszawa 2015.
 
6.
Kurowski S., Ludność w historii i polityce, ODiSS, Warszawa 1980.
 
7.
Łoś-Nowak T. (red. nauk.), Polityka zagraniczna: aktorzy, potencjały, strategie, Poltex,Warszawa 2011.
 
8.
Mazur M. Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, PWN, Warszawa 1996.
 
9.
Rocznik Statystyczny RP 1946-2015, GUS, Warszawa1946-2016.
 
10.
Such J.,O uniwersalności praw nauki, Książka i Wiedza, Warszawa 1972.
 
11.
Świniarski J., Filozofia bezpieczeństwa, AON, Warszawa 2004.
 
12.
Świniarski J., O naturze bezpieczeństwa, ULMAK, Warszawa-Pruszków 1997.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top