PL EN
REVIEW PAPER
INTEGRATION OF CANDIDATE WOMEN IN THE CANDIDATE SERVICE ON THE EXAMPLE OF A SELECTED MILITARY UNIVERSITY. CASE STUDY
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2016-11-07
 
 
SBN 2016;10(2): 53-74
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The phenomenon of integration is a complex process, covering the normative sphere, communication in a group, acceptance of roles played in a community and bonds resulting from spending time together. The quality of contacts and ties among candidates for professional soldiers is influenced by a number of factors, including common traditions, clothing or a shared military ethos. Due to the fact that the presence of women in the Polish army is a controversial phenomenon, it is necessary to monitor this phenomenon, introduce a law that would give equal career opportunities to soldiers of both sexes and counteract negative phenomena in interpersonal relations.
 
REFERENCES (16)
1.
Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań2006.
 
2.
Baran-Wojtachnio M., Dziedzic J., Kloczkowski M., Maciejewski J., NowosielskiW., Społeczne aspekty zawodu wojskowego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010.
 
3.
Balińska B., Chołuj B., Desperak I. i in., Polityka równości płci Polska 2007 Raport,Warszawa 2007.
 
4.
Departament Wychowania i Promocji Obronności MON, Rada do Spraw Kobiet w SiłachZbrojnych RP, Kobiety – pokój – bezpieczeństwo, Warszawa 2011.
 
5.
Dębska A., Kobieta w mundurze, czyli nowa jakość w systemie bezpieczeństwa państwa,Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004.
 
6.
Dyrda J., Psychologia w wojsku, MON, Departament Społeczno-Wychowawczy, Warszawa1997.
 
7.
Goodman N., Wstęp do socjologii, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 
8.
Hartley P., Komunikacja w grupie, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2000.
 
9.
Kalina R.M., Łapiński P., Kobieta jako funkcjonariusz porządku publicznego, CentralnyOśrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Kalisz 2008.
 
10.
Kaliński M., Edukacja obywatelska żołnierzy. Nowy kształt, nowe wyzwania, MON,Departament Wychowania i Promocji Obronności, Warszawa 2005.
 
11.
Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wyd. WiedzaPowszechna, Warszawa 1994.
 
12.
Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,Warszawa 2002.
 
13.
Maciejewski J., Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego,Wrocław 2012.
 
14.
Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
 
15.
Wasilewski P., Zarys historii nieformalnej obyczajowości żołnierskiej, Wyd. AdamMarszałek, Toruń 2008.
 
16.
Weber M., Gospodarka i społeczeństwo-zarys socjologii rozumiejącej, PWN, Warszawa2002.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top