PL EN
REVIEW PAPER
WORKSHOPS AS A MODERN FORM OF CONDUCTING CLASSES ON THE EXAMPLE OF THE SIMULATION OF A DISARMING CONFERENCE
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
2
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 
 
Publication date: 2016-11-07
 
 
SBN 2016;10(2): 76-90
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Currently, more and more often, activating students in the teaching process is becoming an important element of didactic classes at universities. The student needs to acquire new knowledge, skills and competences both on the theoretical and practical levels. Classes in the form of workshops should fit into the professional-academic and interactive model of didactic activities, the deficit of which is still felt in Polish higher education. The aim of the article is to present workshops as a modern form of conducting classes. The practical part was presented on the example of a disarmament conference simulation. The workshop was organized by Polish delegates to the Disarmament Conference in Geneva at the Institute of Organization and Management of the Cybernetics Department on 11 and 18 April 2016.
 
REFERENCES (8)
1.
Bauman T., Dydaktyka szkoły wyższej, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogicznaXXI wieku, tom I, Wydawnictwo Akademickie Żak. Warszawa 2003.
 
2.
Frąckowiak A., Polskie uczelnie w procesie reform. Dokąd zmierza dydaktyka szkoływyższej?, „Studia Dydaktyczne” 26/2014.
 
3.
Jaroszewska M., Ekiert-Oldroyd D. (red.), Aktywne metody nauczania w szkolewyższej, Wydawnictwo Nakom, Poznań 2002.
 
4.
Przywara B., Aktywizujące metody prowadzenia zajęć, Konferencja, Innowacyjne metodykształtowania postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży, Wyższa Szkoła Informatykii Zarządzania w Rzeszowie17-18 listopada 2010.
 
5.
Sordon S., Politowicz J., Kozłowska J., Kompetencje nauczyciela akademickiego a poziomzadowolenia studenta z procesu nauczania na uczelniach wyższych, [w:] materiałypokonferencyjne Kompetencje nauczyciela szkoły wyższej jako mistrzostwo pedagogiczne,Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 4.02.2014.
 
6.
Wodzińska D., Falkiewicz M., Wykorzystanie gier dydaktycznych jako środka dydaktycznegow nauczaniu projektowania przestrzeni, [w:] materiały pokonferencyjneKompetencje nauczyciela szkoły wyższej jako mistrzostwo pedagogiczne, UniwersytetPrzyrodniczy we Wrocławiu, 4.02.2014.
 
7.
www.kul.pl/files/154/mgr_Bajan/dydaktyka/metodynauczania_def.doc [30.05.2016 r.]
 
8.
Ziaja M., Hordyniec P., Ocena efektywności metod nauk, [w:] materiały pokonferencyjneKompetencje nauczyciela szkoły wyższej jako mistrzostwo pedagogiczne, UniwersytetPrzyrodniczy we Wrocławiu, 4.02.2014.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top