PL EN
REVIEW PAPER
HEALTH SAFETY OF STUDENTS DURING COVID-19 PANDEMIC
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
 
Publication date: 2021-08-25
 
 
SBN 2021;21(3): 34-45
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main aim of the article is to determine the degree of threats to the health safety of students during the COVID-19 pandemic. The main research problem is: How do students rate their own health safety during the COVID -19 pandemic? The article uses two research methods: literature analysis (theoretical method) and analysis of research results (empirical method). The author, after preliminary considerations justifying the importance of the undertaken problems, then characterized the concept, conditions and threats to health security, and discussed the results of research on the risks of the COVID-19 pandemic among students. The final part of the article contains a summary and conclusions. Their content proves that online classes have their advantages, but negative judgment definitely prevails. The downside is that the role of social contacts is kept to a minimum. Students do not know each other, do not make friends, do not integrate after classes. They are exhausted and burned out, and the monotony of the day causes strong tension and stress.
 
REFERENCES (16)
1.
Ameljańczyk A., Ameljańczyk T., 2010. Koncepcja informatycznego systemu oceny skutków wprowadzanych leków i technologii medycznych, II Konferencja TIAPISZ, Warszawa.
 
2.
Ameljańczyk A., 2011. Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń, Warszawa, Wydawnictwo WAT.
 
3.
Banach M., Kowalewski I., 2014. Alkoholizm wśród młodzieży. Kompendium wiedzy dla pedagogów i pracowników socjalnych, Kraków, Wydawnictwo „Scriptum”.
 
4.
Bober B., 2016. Bezpieczeństwo zdrowotne jako istotny komponent bezpieczeństwa państwa, Studia nad Bezpieczeństwem, 1/2016.
 
5.
Czapiński J., 2015. Indywidualna jakość i styl życia, [w:] J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2015, Warszawa, Wydawnictwo Rada Monitoringu Społecznego.
 
6.
Czapiński J., 2004. Psychologiczne teorie szczęścia, [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna, Warszawa, PWN.
 
7.
Długosz P., 2020. Raport z II etapu badań studentów UP. Opinia na temat zdalnego nauczania i samopoczucia psychicznego, Kraków, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej.
 
8.
Evans S., 2021. Effects of the COVID-19 lockdown on mental health, wellbeing, sleep, and alcohol use in a UK student sample, Psychiatry Research, April 2021.
 
9.
Karski J., 2003. Praktyka i teoria promocji zdrowia. Wybrane zagadnienia, Warszawa, Wydawnictwo CeDeWu.
 
10.
Kępiński A., 1986. Psychopatologia nerwic, Warszawa, PZWL.
 
11.
Larson Lr, Sharaievska I, Rigolon A, Mcanirlin O, Mullenbach L, et al. (2021) Psychological impacts from COVID-19 among university students: Risk factors across seven states in the United States. PLoS ONE 16(1): e0245327. https://doi.org/10.1371/journa... [dostęp: 26.06.2021].
 
12.
Magnuszewska-Otulak G., 2009. Kryzys zdrowotny czy kryzys ochrony zdrowia? [w:] M. Księżopolski, B. Rysz-Kowlczyk, C. Żołędowski (red.), Polityka społeczna w kryzysie, Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 
13.
Małysz J., 2009. Ekonomiczna interpretacja bezpieczeństwa żywnościowego, [w:] S. Kowalczyk (red.), Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji, Warszawa, Wydawnictwo SGH.
 
14.
Pieczywok A., 2018. Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa społecznego, Lublin, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Innowacji i Ekonomii.
 
15.
Ruszkowski J., 2010. Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, Wydawnictwo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 
16.
Wojtyniak B., Goryński P., Sakowska I., 2008. Choroby zawodowe i wypadki przy pracy, [w:] B. Wojtyniak, P. Goryński (red.), Sytuacja zdrowotna mieszkańców Polski, Warszawa, Wydawnictwo Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top