PL EN
REVIEW PAPER
BIOMETRY IN IDENTIFICATION DOCUMENTS
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2011-12-01
 
 
SBN 2011;1(1): 361-371
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Using biometrics with the identification documents is an innovation undergoing process of technological adjustments. Th e possibility of using information systems, especially documents, with biometric features is still at large, but evolving. Th e goal of this paper is to focus attention on necessity to define fi rm match between ID document and ID holder. Very crucial in matching is linking right person to correct ID document that is used to authenticate the person. In a subsequent part of the article different biometrics technologies are characterized. Those can be applied to secure identification (ID) documents (with both physical and behavioral biometric technologies). Their capabilities and limitations in the mass usage are, therefore, described. Possibility, but in certain situations necessity, of using biometric data is a result of wide use of information technology in everyday life (especially Internet) and increasing number of attempts of theft, of such identity.
 
REFERENCES (7)
1.
R. Anderson, Inżynieria zabezpieczeń, wyd. WNT, Warszawa 2007.
 
2.
R.M. Bolle, J.H. Connell, S. Pankanti, Biometria, Warszawa 2008.
 
3.
A. Drygajło, wykłady: Biometrics, 2006/2007, (http://scgwww.epfl.ch/courses/B...).
 
4.
R.W. Kaszubski, Biometria w bankowości i administracji publicznej, praca zbiorowapod redakcją R.W. Kaszubskiego, Związek Banków Polskich, Warszawa 2009.
 
5.
P. Niedziejko, I. Krysowaty, Biometria. Charakterystyka danych człowieka i ich wykorzystanie w bezpieczeństwie, „Zabezpieczenia”, 4/2006 i 1/2007, wyd. AAT.
 
6.
J.W. Ross, R. Weill, D.C. Robertson, Architektura korporacyjna jako strategia,wyd. Studio Emka, Warszawa 2010.
 
7.
A. Wiśniewski, Metody oceny systemów rozpoznawania mówców, „Biuletyn IAiR”,nr 13 (2000).
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top