PL EN
REVIEW PAPER
WHAT'S NEXT WITH PROTECTING MILITARY UNITS?
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2016-06-01
 
 
SBN 2016;9(1): 301-315
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the types of objects and devices that are particularly important for the country's defense and economic interest, as well as for other important state interests. The types of security services for military facilities and the types of security services performing tasks in the Polish Armed Forces are described. The ways of performing guard duty by full-time security sub-units, civil guard units and specialized armed protective formations were presented. The problems in the protection of military complexes were also shown. Particular attention was paid to security tasks carried out for the benefit of the Armed Forces by private entrepreneurs. In the final part, directions of action were proposed that would allow for increasing the level of protection of military institutions and units.
 
REFERENCES (15)
1.
Dz.U. nr 114 z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
 
6.
http://wiadomosci.wp.pl/kat,13... zewnetrzne-niespelniaja-norm,wid,14824864,wiadomosc.html?ticaid=116558.
 
9.
Instrukcja o ochronie obiektów wojskowych, Warszawa 2011 r.
 
10.
Koncepcja racjonalizacji systemu ochrony jednostek wojskowych wprowadzona decyzjąNr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie realizacjiprzedsięwzięć umożliwiających racjonalizację systemu ochrony jednostek wojskowych.
 
11.
Kotowski W., Ochrona osób i mienia − komentarz praktyczny, Wydawnictwo DomWydawniczy ABC, Toruń 2006.
 
12.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014 r.poz. 1099).
 
13.
„Polska Zbrojna” nr 3, Warszawa, 16 stycznia 2011 r.
 
14.
Stankiewicz H., Przemiany zachodzące w prywatnym sektorze ochrony w Polsce, „NaukiSpołeczne − Social-Sciences” 2(8) 2013 r.
 
15.
Zakrzewski J., Etyka zawodowa pracownika ochrony, Warszawa 2011.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top